Kaakkois-Suomen taidetoimikunta laajentaa Berliinin residenssitoimintaansa

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta lähtee vuonna 2013 yhteistyöhön Uudenmaan ja Lapin taidetoimikuntien kanssa niiden yhteiseen residenssiin Berliinin Weddingissä. Koko vuoden käytössä oleva residenssi mahdollistaa nykyistä pidemmät oleskeluajat Berliinissä. Hakuaika ensi vuodelle päättyy 15.10.2012.

Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Lapin taidetoimikuntien residenssi sijaitsee samalla Weddingin alueella kuin nykyinen yhteistyössä Särön kanssa ylläpidettävä residenssi. Weddingin taiteilija-alue löytyy muutaman kilometrin päässä Berliinin keskustasta ja Tegelin lentoasemalta. Weddingistä on hyvät kulkuyhteydet eri puolille Berliiniä.

Toimikunta kiittää hyvästä yhteistyöstä nykyistä kumppaniaan Kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särö ry:tä.

Residenssi avoinna koko vuoden

Muutoksella saadaan Berliini mahdolliseksi kaakkoissuomalaisille taiteilijoille ja taiteentutkijoille koko vuodeksi. Residenssihakemukseen pitää liittää hakijan CV ja työsuunnitelma. Taidetoimikunta asettaa etusijalle ne hakemukset, joihin on liitetty selkeä työsuunnitelma ja perustelu taiteen tai taiteentuntemuksen vahvistamisesta ammattimaisessa työskentelyssä.

Hakuaika ensi vuoden residenssiajoista päättyy 15.10.2012. Hakuohjeet ja lomake löytyvät toimikunnan internetsivuilta kohdasta Berliinin residenssi osoitteesta www.kaakkoisuomentaidetoimikunta.fi

Sivustolta löytyy tarkempia tietoja ja kuvia residenssistä.

Hyväksytyille ilmoitetaan pääsystä residenssiin viimeistään 31.10.2012.

Tämän jälkeenkin kannattaa residenssiaikoja kysellä, koska varsinaisen hakuajan jälkeen vapaana olevan residenssiajat annetaan hakijoille kyselyjärjestyksessä.

Painotusmuutoksia residenssinkäyttöön

Kaakkois-Suomi ottaa käyttöön yhteiset linjaukset muiden toimikuntien kanssa koskien residenssikäyttöä. Tämä tarkoittaa seuraavia muutoksia aiempaan:

Huoneen käyttöoikeus koskee ainoastaan päätöskirjeessä mainittua hakijaa tai työryhmää (max. 2 henkilöä). Lasten, ulkopuolisten ja lemmikkieläinten majoittaminen residenssiin on kiellettyä. Myönnettyjen oleskelujaksojen pituus vaihtelee kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Residenssityöskentelystä taiteilija toimittaa raportin taidetoimikunnalle.

Muutoksilla haetaan erityisesti sitä, että residenssistä kehittyisi leimallisemmin taiteilijoiden työskentelypaikka. Siirtymällä pidempiin oleskeluaikoihin tuetaan myös käyttäjien mahdollisuutta tutustua Berliinin taide-elämään perusteellisemmin kuin aiemmin.

Työtiloja mahdollisuus vuokrata residenssin läheisyydestä

Lisäksi korostamme työskentelyä silmällä pitäen, että residenssin läheisyydestä löytyy erilaisia vuokrattavia ateljeetyötiloja. Kävelymatkan päässä on esimerkiksi kuvanveistäjille, keraamikoille ja prototyypin tekijöille vuokrattavia työtiloja ja verstaita. Vähän kauempaa löytyy vuokrattavia yhteisverstaita erilaisille perinteisille ja uusille painotekniikoille. Lisätietoja: www.bbk-kulturwerk.de

 

Lisätietoja:

Petri Pietiläinen, ma. pääsihteeri. +358 295 330 870, petri.pietilainen@minedu.fi
Kirsi Kosonen, osastosihteeri, +358 295 330 872, kirsi.kosonen@minedu.fi

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan internetsivulta:
www.kaakkoisuomentaidetoimikunta.fi