Taiteilija - astu mukaan Osaamispolulle

Taide tuo hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Näin kuulee usein sanottavan, mutta todellisuus ei ole niin ongelmaton. Hyvinvointityöstä kiinnostunut taiteilija kohtaa työssään monta osapuolta: asiakkaan, potilaan, vanhuksen, omaiset, sairauden, hoitolaitoksen ja taidekentän. Miten taiteella voi vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun? Millä aisteilla saavuttaa arjesta poislipuvat vanhukset? Miten toimia taiteilijana ja osana yhteisöä laitoksissa, vanhainkodeissa tai kotihoidossa?

Varsinais-Suomen taidetoimikunnan Osaamispolku on tarkoitettu ensisijaisesti Varsinais-Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään taiteen keinoin vanhus- ja hoivatyössä tai joilla on jo kokemusta taiteen hyvinvointityöstä. Taiteilijalla tulee olla oma alustava ajatus siitä, miten hän kehittäisi osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Osaamispolku koostuu ryhmätapaamisista, liiketoimintakoulutuksesta, työpajoista, mentoritapaamisista, palautepäivistä ja 2-4 kk:n työskentelyjaksosta hoitoyksikössä. Työskentelyä tuetaan taiteilijalle myönnettävällä 1-2 kk:n apurahalla. Osaamispolkuun kuuluu tietopaketti, jossa paneudutaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin sekä yleisimpiin vanhuksen toimintakykyä heikentäviin sairauksiin.

Osaamispolku käynnistyy yhteisellä aloitustapaamisella 2.11.2012 ja päättyy maaliskuussa 2013. Osaamispolkuun voi osallistua muun työn ohessa. Osaamispolun osana on marraskuussa järjestettävä Luovuus ja liiketoiminta -kurssi.

Osaamispolku muotoutuu jokaisen taiteilijan kohdalla omannäköiseksi. Se sisältää sekä ryhmän yhteistä että omaehtoista työskentelyä. Tapaamispäivät ja työpajojen ajankohdat sovitaan osallistuvien taiteilijoiden kanssa. Osaamispolussa taiteilijat saavat rahoitusmalleja työskentelynsä tueksi ja solmivat uusia asiakaskontakteja ja verkostoja, jotka edistävät työllistymistä soveltavan taiteen alueella.


Hakuaika Osaamispolulle päättyy maanantaina 8.10. Osaamispolulle valitaan 7-10 taiteilijaa.

Linkki hakuohjeisiin

 

Lisätietoja: Anna-Mari Rosenlöf, taidekoordinaattori, Varsinais-Suomen taidetoimikunta
anna-mari.rosenlof@minedu.fi, p. 0295 330908.


Osaamispolku on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle 2011 Turussa.