Vuoden 2013 apurahojen ja avustusten haku on alkanut

Keski-Suomen taidetoimikunnan vuoden 2013 apurahat taiteilijoille ja taiteen ammattilaisille sekä yhteisöavustukset ovat haettavissa 31.10.2012 mennessä (postileima hyväksytään).

Taiteilijoiden työskentelyapurahoja myönnetään kaikille taiteenaloille vapaaseen taiteelliseen työhön.

Kohdeapurahoja myönnetään kaikille taiteenaloille selkeästi määritellyn kohteen kustannusten kattamiseen.  Kohdeapurahoja voivat saada myös taiteilijaryhmät.

Matka-apurahoja myönnetään taiteilijoiden, taiteilijaryhmien ja taiteen ammattilaisten kansainvälisiin hankkeisiin sekä matka-apurahoina näyttelytoimintaan ja taiteilijavaihtoon.

Yhteisöavustuksia myönnetään keskisuomalaisten taide- ja kulttuurialan yhdistysten, järjestöjen sekä harrastajaryhmien toteuttamiin taide- ja kulttuuriprojekteihin.  Hakijayhteisön ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys.

Hakemukset toimitetaan osoitteella Keski-Suomen taidetoimikunta, Keskustie 20 C 32, 40100 Jyväskylä.  Hakemuslomake, hakuohjeet ja lisätiedot myös marraskuussa päättyvistä hauista osoitteesta www.keskisuomentaidetoimikunta.fi sekä toimikunnan toimistosta, p. 0295 330 831.