UUTTA! -taiteilijaprojektiin haku vuodelle 2013

Uudenmaan taidetoimikunnan työllistävä UUTTA! -taiteilijaprojekti jatkuu vuonna 2013. Projekti käynnistyi ensimmäisen kerran vuonna 1996 ja siinä on tähän mennessä työskennellyt lähemmäs sata taiteilijaa, jotka ovat toteuttaneet taideteoksia Uudenmaan alueen kuntien julkisiin tiloihin. Teokset luovutetaan pysyvästi vastaanottajalle.

 

Kenelle
Uudellamaalla asuville kuva-, valokuva- ja tanssitaiteilijoille, jotka ovat olleet työttöminä vähintään vuoden.

Projektin tavoite ja toteutus
Valokuva- tai kuvataiteilija valmistaa taideteoksen tai -teokset julkiseen tilaan (esim. hoitolaitokset, koulut, päivä-kodit, sairaalat) tai ympäristöön.

Mikäli kysymys on tanssiteoksesta, tulee teoksen olla kestoltaan noin 20 minuuttia. Teos voi olla yksi kokonaisuus tai joukko lyhempiä esityksiä ja kierrätettävissä esimerkiksi laitoksissa. Kuukaudessa valmistetaan noin yksi tanssiteos. Työsuunnitelma voi sisältää myös laitosten asiakkaille ja henkilökunnalle suunnatun työpajan.

Työskentelyjakson pituus on 6 kuukautta.
Projekti toteutetaan valtion työllistämisvaroin. Tästä syystä hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä selvittää työvoimatoimistostaan, onko hän oikeutettu valtion harkinnanvaraiseen työllistämistukeen. Julkiseen tilaan toteutettavan taide- tai tanssiteoksen vastaanottajataholta on saatava kirjallinen suostumus hankkeelle ja sovittava, kuinka materiaalikustannukset katetaan. Taidetoimikunta ei korvaa materiaaleja ym. kustannuksia.

Hakemus (valokuva- ja kuvataiteilijat)
• vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo
• 5-10 kuvaa viimeaikaisista töistä
• TE- toimiston yhteyshenkilön vahvistus hakijan oikeudesta harkinnanvaraiseen työllistämistukeen
• työsuunnitelma julkiseen tilaan toteutettavasta teoksesta; sisältää kuvauksen teoksesta, luonnoksia ja tilasuunnitelman TAI
• työsuunnitelma koskien taiteen hyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamista kohdeyhteisössä/-yhteisöissä

Hakemus (tanssitaiteilijat)
• vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo
• alustava työsuunnitelma
• tietoja aikaisemmista toteutetuista tanssiteoksista
• TE- toimiston yhteyshenkilön vahvistus hakijan oikeudesta harkinnanvaraiseen työllistämistukeen
• työsuunnitelma julkiseen tilaan toteutettavasta teoksesta; sisältää kuvauksen teoksesta, luonnoksia ja  tilasuunnitelman TAI
• työsuunnitelma koskien taiteen hyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamista kohdeyhteisössä/-yhteisöissä

Hakuaika
14.1.2013–1.2.2013
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Uudenmaan taidetoimikunta, Mariankatu 7 A 2, 00170 Helsinki. Viimeisen hakupäivän postileima riittää. Kuoreen tulee merkitä ”UUTTA! -taiteilijaprojekti"
Liitteiden viimeinen toimituspäivä on 15.2.2013.

Päätökset
Toimikunta valitsee hakemusten perustella projektiin enintään 10 taiteilijaa ja päätökset tehdään helmi-maaliskuussa.

Lisätietoja
Neuvonta 29.10.2012–1.2.2013 klo 9-11 ma. osastosihteeri Jenni Simonen jenni.simonen@minedu.fi,
p. 0295 330 803 ja suunnittelija Helena Laahanen helena.laahanen@minedu.fi, p. 0295 330 802.