Lapsellista ja taidetta pohditaan perjantaina Kouvolassa 30.11.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee valtion lastenkulttuuripoliittisen ohjelman uusimista vuosille 2013-17. Tämän takia järjestetään eri puolilla Suomea lasten taidekasvatusta käsitteleviä seminaareja ja asiantuntujatapaamisia. Perjantaina 30.11. seminaari järjestetään Kouvolassa.

Kaakkois-Suomen alueen lastenkulttuuripoliittinen tapaaminen järjestetään kaikille kiinnostuneille avoimena asiantuntijaseminaarina Kouvolassa perjantaina 301.11. klo 10-13.30 Kouvola-talossa.

Ohessa tapaamisen ohjelma. Kaikki innokkaat kasvattajat ja taideihmiset ovat vapaita tulemaan sanomaan oman sanansa lastenkulttuuripoliittisesta ohjelmasta.

Tervetuloa vaikuttamaan lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen tulevaisuuteen

 

TAIDEKASVATUSSEMINAARI

Kouvola-talo 30.11.2012 klo 10 – 13.30

 

                            09.55 – 10.00  Tilaisuuden avaus

                            10.00 – 10.30  Miten taidekasvatus elää nyt ajassa,           

                             projektikoordinaattori Viivi Seirala

 

                             10.30 – 11.00  KULTTUURIPALVELUJEN TASAVERTAINEN SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS

                             10.30-10.45     Kulttuuria tasavertaisesti kaikille

KYSYMYS: Miten kulttuuripalvelujen tuottaminen ja taiteen jakelu tulee järjestää jotta ne olisivat mahdollisimman tasavertaisesti kaikille lapsille ja nuorille saatavina ja saavutettavina?

VASTAUS: Minna Pirilä-Martti, Metkun toiminnanjohtaja, Lappeenranta

 

                             10.45-11.00     Miten koulu tukee taiteeseen kasvamista - opettaja taidekasvattajana

KYSYMYS: Miten ja millaiseksi koulun vastuu taiteeseen kasvattamisesta tulee asettaa ja miten tavoite voidaan saavuttaa?

VASTAUS: Lauri Skyttä, Hirvelän koulu, Kouvola

 

                             11.00 – 11.30 TAPAHTUMA- JA KANSALAISTOIMINTA KULTTUURITYÖN PERUSTANA

                             11.00-11.15     Lastenkulttuurifestivaalit taiteen levittäjinä ja ideoiden kokeilualustana

KYSYMYS: Miten festivaali- ja tapahtumatoiminnan mahdollisuudet taiteiden levittäjinä ja uusien toimintamuotojen kehittäjinä voidaan hyödyntää ja mahdollistaa entistä laajemmin lapsille ja nuorille?

VASTAUS: Heli Toikka, Kotkan lastenkulttuurisihteeri

 

                             11.15-11.30     Kansalaisjärjestöt – yhteisöllistä taidekasvatusta edistämässä

KYSYMYS: Miten turvataan kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet yhteisöllisinä taidekasvattajina ja miten toimintaa tulee edelleen kehittää?

VASTAUS: Jenni Sokura, Taideyhdistys 80N, Lappeenranta

 

11.30 – 12.00  TAITEEN PERUSOPETUS JA TAIDELAITOKSET LASTEN JA NUORTEN TAIDEKASVATTAJINA

11.30-11.45  

Taidelaitokset lasten ja nuorten taidekasvattajina

 KYSYMYS: Miten VOS taidelaitokset saadaan aktiiviseksi osaksi lasten ja nuorten taidekasvatustyötä?

VASTAUS: Johanna Vuolasto, Kouvolan museonjohtaja


12.00-12.30     Ruokailu

12.35-13.15     Paneeli ja loppukeskustelu

Ketä varten ja millaiseksi lasten ja nuorten kulttuuripoliittinen ohjelma tulisi laatia, keskustelemassa teemojen puheenvuorojen pitäjät, taiteilijat ja yleisö

13.20              Tilaisuuden päättäminen

 

Lisätietoja:

Petri Pietiläinen

Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan ma. pääsihteeri

p. 0295 330 870