Pirkanmaan taidetoimikunta palkitsi Tuula Lehtisen ja Ville Leinosen

Pirkanmaan taidetoimikunta jakoi 28.11. Kulttuurikeskiviikko-seminaarisarjan päätteeksi päättyvän vuoden taidepalkinnot ja tunnustukset. Toimikunta on myöntänyt nyt poikkeuksellisesti kaksi vuoden taidepalkintoa, kolme kulttuurityön tunnustuspalkintoa ja kolme kulttuurityön kunniamainintaa. Kaikki sisältävät kunniakirjan, taidepalkinnot lisäksi 2 000 euron ja kulttuurityön tunnustuspalkinnot 1 500 euron palkintosumman.

Vuoden taidepalkinnot myönnettiin kuvataiteilija Tuula Lehtiselle ja muusikko ja lyyrikko Ville Leinoselle.

Lehtinen sai palkinnon pitkäaikaisesta, monipuolisesta ja ennakkoluulottomasta toiminnastaan kuvataiteen ja laajemminkin visuaalisten taiteiden alueella. Erityisesti toimikunta haluaa nostaa esiin Lehtisen jatkuvan taiteellisen etsinnän ja uudistumiskyvyn, mikä on nähtävissä hänen lukuisissa julkisissa teoksissaan ja myös aktiivisuudessaan pyrkiä uudenlaisiin taiteellisiin ratkaisuihin muiden toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lehtisen taiteen ulottuvuudet näkyvät rikkaana hänen tämänvuotisissa esiintymisissään eri näyttelyissä Pirkanmaalla, taidekeskus Salmelassa ja Ruotsin Hishultissa, mutta luonnollisesti etenkin hänen suuressa kokonaiset taidemuseot tämän talvikauden ajan täyttävässä yksityisnäyttelyssään.  

Leinosen palkitsemisperusteissa korostetaan hänen omaperäistä itselleen uskollisena jo vuosia jatkunutta työtään erilaisten musiikkigenrejen parissa. Hänen musiikillinen uransa on ollut hyvin laaja-alainen ja hän jatkaa sen laajentamista edelleen niin, että viime aikoina julkaistuun tuotantoon on sisältynyt taiteellisesti yhä kunnianhimoisempaa materiaalia ja poikkeuksellisia abstrakteja äänimaisemia. Leinonen on löytänyt viime vuosina yhteyksiä ja yhteistyötä myös tanssitaiteen ja näyttämötaiteen alueilta ja hänen sanoituksellinen ja musiikillinen ajattelunsa kertoo paitsi tunnetiloista, myös hänen älyllisestä suhtautumisestaan elämään, ympäristöön ja sen ilmiöihin.  

Kuvataiteilija Tuula Lehtinen ja lyyrikko Ville LeinonenKulttuurityön tunnustuspalkinnon saivat ansioistaan kuvataiteilija Tuomo Rosenlund, tulikollektiivi Flamma ja Reikäreuna-elokuvafestivaali.


Tuomo Rosenlundia toimikunta kiitti hänen ideoimansa Pala taivasta -taidetaloprojektin kehittämisestä ja toteutuksensa yhteistyössä muiden taiteilijoiden ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asuntomessujen 2012 aikana hanke toi taidetta messualueen lisäksi myös kaupunkikuvaan, lähensi ihmisiä taiteeseen ja luovaan toimintaan ja synnytti uudenlaisia, toivottavasti pysyviä taiteen tekemistä tulevaisuudessakin vahvistavia verkostoja.

Tulikollektiivi Flammalle tunnustus tuli sen tuli- ja valotaiteen kehittämistyöstä valtakunnallisesti tunnustetulle tasolle ja omasta vahvistumisestaan Suomen suurimmaksi tulishow-ryhmäksi. Flamman omaperäinen teatterin ja sirkuksen erityispiirteiden yhdistäminen omaksi fantasiaomaiseksi tuliteatteriesityssarjaksi hakee vertaistaan myös maan rajojen ulkopuolella.

Reikäreuna-elokuvafestivaalista taidetoimikunta toteaa, että sen tekijät ovat elokuvaan kohdistuvan intohimon ja taiteenalan merkitykseen uskovan taustaryhmän ponnistuksin rakentaneet Orivedelle pienen suuren elokuvafestivaalin, joka on muutamien vuosien aikana kasvanut sekä sisällössä että muodossa suurempien elokuvatapahtumien omaperäiseksi ja monipuolisilta taide-elämyksiltään rikkaaksi pirkanmaalaiseksi haastajaksi.     

Kuvataiteilija Tuomo Rosenlund, Tulikollektiivi Flamman edustaja Nella Brelo ja kuvataiteilija Tuula LehtinenKulttuurityön kunniamaininnat menivät taidekeskus Purnulle, kirjallisuusmies ja  antikvariaatinpitäjä Hannu Peltoselle ja Ruoveden kulttuuriperintöhankkeelle.

Aimo Tukiaisen Purnun säätiö sai tunnustuksen Purnun 45 -vuotisesta uutterasta työstä kuvataiteen hyväksi ja viime vuosina myös muiden taiteenalojen tunnetuksi tekemiseksi.  Maassamme ensimmäinen kuvataiteen kesänäyttely on taidetoimikunnan mielestä vuosien kuluessa osoittanut, että Purnun idylliset puitteet ja tasokkaalle näyttelytoiminnalle rakennettu perusta voivat säilyttää sekä taiteilijoiden että taideyleisön kiinnostuksen uusienkin taidetapahtumien syntyessä. Viime kädessä Purnun näyttelytoiminnan jatkuminen edelleen valtakunnallisesti merkittävänä on kuitenkin ollut mahdollista vain Aimo Tukiaisen perinnön vaalijoiden työllä.     

Hannu Peltonen ansaitsi tunnustuksen pitkäaikaisesta kirjaan ja kirjallisuuteen kohdistuvasta arvostuksestaan, siihen liittyvästä kaikille jakamastaan asiantuntemuksesta ja ansiokkaasta valtakunnallisestikin tunnetusta antikvariaattitoiminnasta.

Ruovedellä useana osana ja useiden vuosien kuluessa toteutettu kulttuuriperintöhanke sitoutti palkintoperustelujen mukaan paikalliseen kulttuuri- ja rakennusperintöön ja sen vaalimiseen laajan joukon paikallisia kotiseutujärjestöjä, kuntaorganisaation ja muita toimijoita sekä valtakunnallisia asiantuntijoita. Hanke kokonaisuudessaan muistuttaa toimikunnan mielestä esimerkillisesti siitä, että yhteistyöllä ja yhteisin ponnistuksin voidaan myös säilyttää lähipiirissämme olevaa arvokasta ja arvostettavaa sekä henkistä että fyysistä kulttuuriperintöä.   

 


Palkittujen rivistö