Kaakkois-Suomi tanssii! Tanssin teemavuosi 2013

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta ottaa rytmistä kiinni ja siirtyy vuodeksi 2013 viettämään tanssin teemavuotta. Teemavuoden myötä kaakkoissuomalaisia halutaan tanssittaa, innostaa ja tiedottaa.

 

Tanssi on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa taiteenalana verrattain pieni, kun katsotaan alalla toimivien ammattilaisten lukumäärää. Kaakkois-Suomen maakunnissa on valtakunnallisesti – ja kansainvälisestikin – tunnustettuja ja tunnettuja tanssitaiteilijoita ja –tapahtumia. Tanssin harrastamiseen ja omien taitojen kehittämiseen on tarjolla mahdollisuuksia esimerkiksi kansantanssin alalla, nuorille suunnatuissa tanssityyleissä ja miksi ei ikinuorillekin vaikkapa paritanssien opetusta.

Tanssin teemavuosi tuo esille maakuntien ammattilaisten osaamista ja lisää suuren yleisön tietoisuutta Kaakkois-Suomen alueen tanssitaiteen tekijöistä ja teoksista. Teemavuosi innostaa tanssiharrastuksen pariin ja kokemaan tanssin yhteisöllisen voiman. Tanssin mahdollisuuksia mielen ja kehon hyvinvoinnin edistäjänä ei myöskään sovi unohtaa. Tanssissa yhdistyy koko kehon ja tunnetason aktivoiminen. Tanssi on tunnustettu erinomaisena kuntoutusmuotona erilaisissa sairauden aiheuttamissa tiloissa, joissa kehon motoriikan ja kognitiivisten taitojen kehittäminen on haasteellista.

Tanssin teemavuoden aloituskokous pidettiin syyskuussa ja kokoukseen oli kutsuttu kattava otos Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tanssialan toimijoista. Aloituskokouksen ideointi- ja keskustelutilaisuuden jälkeen koottiin työryhmä, joka edustaa molempien maakuntien toimijoita. Työryhmä ideoi, toimii ja tiedottaa omille sidosryhmilleen tanssin teemavuoden tuotannoista. Työryhmään kuuluvat tanssija-koreografit Thomas Freundlich ja Netta Salonsaari, Lappeenrannan tanssiopiston tanssinopettaja Susanna Kivinen, Saimaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino ja Kouvolan kaupungin kulttuurituottaja Jaana Vuorio-Palmumaa sekä työryhmän kokoonkutsujana tuottaja-läänintaiteilija Patrik Ikäläinen.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta rytmittää teemavuoteen erillisistä hankerahoistaan korvamerkityn rahasumman teemavuoden toteutukseen. Tällä hankerahalla palkataan tanssityöryhmän esityksen mukaisesti teemavuodelle osa-aikainen tuottaja Reetta Ikäläinen. Ikäläinen valmistuu kulttuurituottajaksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta keväällä 2013. Reetta Ikäläinen on toiminut aikaisemmin opintojensa ohella mm. teatterituotannoissa ja Kouvolassa järjestettävän Jättömaa tapahtuman tuottajana.

Tanssin teemavuoden toteuttajat vetoavat kaikkiin kaakkoissuomalaisiin, että tanssi huomioitaisiin päätöksenteossa ja eri toimijoiden valinnoissa. Päättäjät ja avustuksia myöntävät tahot ottaisivat tanssialan vuonna 2013 päätöksissään huomioon. Taide- ja kulttuuritapahtumat huomioisivat alueelliset tanssin ammattilaiset ja toimijat ohjelmavalinnoissaan. Hyvinvoinnin ammattilaiset tutustuisivat tanssin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä. Ja kansalaisrohkeutta: me kaikki antautuisimme katsojina tanssitaiteen lumoon ja tekisimme oman tutkimusmatkan, joka otetaan tanssiaskelin.

 

Lisätietoja:

Patrik Ikäläinen, tuottaja-läänintaiteilija, puhelin 0295 330874

Reetta Ikäläinen, tanssin teemavuoden tuottaja, puhelin 040 7660 294