Marjo Mäenpää aloittaa Taiteen edistämiskeskuksen johtajana

Taiteen edistämiskeskuksen johtajana aloittaa filosofian maisteri, kulttuuriasiainneuvos Marjo Mäenpää ensi vuoden alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti hänet ajalle 1.1. – 28.2.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi kunnes virka täytetään hakumenettelyllä. Viisivuotinen johtajan virka on parhaillaan haussa ja hakuaika päättyy 7. tammikuuta.

Marjo Mäenpää on toiminut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun professorina viimeiset seitsemän vuotta. Hän on oman luonnehdintansa mukaan kansainvälisesti verkottunut kulttuuripolitiikan ja luovien alojen asiantuntija, entinen dekaani ja kulttuuriyrittäjä.

Kiinnostuksen ja osaamisen alueiksi hän mainitsee nykytaiteen, kirjallisuuden, taidehallinnon ja media-alan, Itä-Euroopan ja Venäjän kulttuurin, sukupuolten välisen tasa-arvon, saavutettavan suunnittelun (design-for-all), luovien alojen ja immateriaalitalouden kysymykset sekä uuden teknologian mahdollistavan vuorovaikutuksen.

”Luulenpa, että ihan ensiksi lähdemme yhteistyössä rakentamaan asiantuntijaorganisaatiota, joka parhaiten palvelisi ja edistäisi tasa-arvoista ja reilua, monimuotoista kulttuuri- ja taide-elämää. Ymmärrän roolini ennen varsinaisen uuden johtajan virkaan astumista olevan uusien rakenteiden pystyttäjän. Toivon olevani hyvä johtaja muutoksien keskellä”, toteaa Mäenpää nimityksensä jälkeen.