Taiteilija - astu mukaan Osaamispolulle

Osaamispolulle voivat hakea Varsinais-Suomessa toimivat taiteilijat, jotka haluavat työskennellä taiteen keinoin vanhus- ja hoivatyössä tai joilla on jo kokemusta taiteen hyvinvointityöstä. Haku päättyy 31. tammikuuta.

Taiteilijalla tulee olla oma ajatus siitä, miten hän kehittäisi osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä alustava toimintaidea, jota testataan käytännössä Osaamispolun aikana.

Osaamispolku koostuu ryhmätapaamisista, liiketoimintakoulutuksesta, työpajoista, mentoritapaamisista ja työskentelyjaksosta hoitoyksikössä. Työskentelyä tuetaan taiteilijalle maksettavalla 1 kk:n palkkiolla. Osaamispolkuun kuuluu myös vanhustyön koulutusjakso, jossa paneudutaan mm. sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin, eettisiin kysymyksiin sekä yleisimpiin vanhuksen toimintakykyä heikentäviin sairauksiin.

Osaamispolku käynnistyy ryhmän yhteisellä aloitustapaamisella 1.3.2013 ja päättyy elokuussa 2013. Osaamispolkuun voi osallistua muun työn tai opiskelun ohessa. Koulutus-, mentorointi- ja ryhmätapaamisia on n. neljä kertaa kuukaudessa. Lisäksi on suositeltavaa osallistua kuuden päivän mittaiseen liiketoimintakoulutukseen kevään aikana.

Osaamispolku muotoutuu jokaisen taiteilijan kohdalla omannäköiseksi. Se sisältää sekä ryhmän yhteistä että omaehtoista työskentelyä. Tapaamispäivät ja työpajojen ajankohdat sovitaan osallistuvien taiteilijoiden kanssa. Osaamispolussa taiteilijat saavat rahoitus- ja toimintamalleja työskentelynsä tueksi ja solmivat uusia asiakaskontakteja ja verkostoja, jotka edistävät työllistymistä soveltavan taiteen alueella.

Hakuaika Osaamispolulle päättyy torstaina 31.1.2013. Osaamispolulle valitaan 7-10 taiteilijaa.

Linkki hakuohjeisiin:
http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/osaamispolkuhaku-2013
 

Lisätietoja: Anna-Mari Rosenlöf, taidekoordinaattori

Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen toimipiste,
anna-mari.rosenlof@minedu.fi, p. 0295 330908.
 Osaamispolku on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle 2011 Turussa.