Taiteen edistämiskeskuksen johtajan virkaa haki 33

Taiteen edistämiskeskuksen johtajan virkaa on määräaikaan mennessä hakenut 33 hakijaa, joista neiljä ei ole antanut lupaa nimensä julkistamiseen.

Hakijat ovat:  Jalo Aminoff, Nora Couavoux, Harri Erämetsä, Maija-Liisa Eskelinen, Riitta Heinämaa, Maria Hirvi-Ijäs, Reija Hirvikoski, Hilkka Hyttinen, Jutta Jaakkola, Irina Krohn, Arto Käyhkö, Markku Lappalainen, Jari Muikku, Anne Ollila, Tomi Purovaara, Sanna Rekola, Hannu Saha, Anita Seppä, Minna Sirnö, Jani Suominen, Hanna Susitaival, Johanna Tapanila, Jyrki Tenni, Henri Terho, Maria Tjäder-Knight, Oihonna Vilhu, Hannu Wuorela, Päivi-Margit Ylimys, Hannele Yrjö-Koskinen.

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö enintään viiden vuoden määräajaksi.