Sana- ja säveltaiteen kaksipäiväinen työpaja - Unimaailmat

”Taiteen luominen on usein tietoisen ja tiedostamattoman mielen vuoropuhelua. Unet ovat laaja teema, jonka avulla jokainen pääsee kosketukseen tiedostamattoman mielensä kanssa.” Lealiisa Kivikari ja Soila Sariola

La-su 9.–10.maaliskuuta Pirkanmaan musiikkiopisto, Eteläpuisto 4, Tampere.
Unimaailmat – kokeellinen konsertti su 10.3.2013 klo 16.
 

Unimaailmat-koulutuskokonaisuus on sekä musiikin että sanataiteen tekijöiden yhteinen kokeileva kurssi, jossa yhdistellään kahta eri taidemuotoa luovasti erilaisten harjoitusten ja improvisaation avulla. Kurssilla musiikin ja sanataiteen ryhmät sukeltavat luovaan prosessiin uniaiheiden johdattelemana.
Kurssin aikana opitaan erilaisia luovuuden käynnistämisharjoituksia piirtäen, kirjoittaen ja musisoiden. Työskentely tapahtuu yksin, ryhmässä ja pienryhmissä. Osallistujien tuomista uniaiheista valmistetaan kurssin päätteeksi demot, jotka esitetään sunnuntaina kaikille avoimessa, kokeellisessa sanan ja musiikin konsertissa Pirkanmaan musiikkiopiston aulassa. Luovan prosessin aikana opitaan eri taiteen alojen yhdistämisestä keskenään sekä esimerkkien avulla että itse kokien ja tehden.
Kurssin opettajina toimivat muusikko ja lauluntekijä Soila Sariola sekä runoilija ja käsikirjoittaja Lealiisa Kivi-kari. Heidän aikaisemmasta yhteistyöstään on syntynyt monitaideprojekti Maria sytyttää tulen rannalle: http://www.lealiisaduurisointu.blogspot.fi/

Osallistuminen ja ennakkotehtävä
Kurssiviikonlopun tarkoituksena on avata uudenlaisia näköaloja sekä kurssilaisten omaan taiteelliseen työs-kentelyyn musiikin tai sanataiteen parissa että omaan mahdolliseen opetustyöhön. Kurssi soveltuu sekä musiikin että kirjoittamisen harrastajille, opettajille ja ammattilaisille.
Osallistujien odotetaan olevan paikalla koko kurssin ajan. Musiikki- / kirjoitustaustasta ja aiemmasta koke-muksesta tulee kertoa lyhyesti ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssilaiset saavat Unimaailma-teemaan liittyvän ennakkotehtävän ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse paivi.haanpaa@minedu.fi 28.2.2013. Kurssiryhmiin otetaan kor-keintaan 10 sanataiteen ja 10 säveltaiteen edustajaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Unimaailmat-kurssi toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen Hämeen ja Pirkanmaan läänintaiteilijoiden yhteistyönä. Kurssi on maksuton. Mahdollisen majoituksen, matkat ja ruokailut jokainen osallistuja kustantaa itse. Kurssi pidetään 9.-10.3.2013 Pirkanmaan musiikkiopiston tiloissa (Eteläpuisto 4, Tampere).


Kouluttajat

Tiedote

Lisätietoa:
Päivi Haanpää
Kirjallisuuden läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Kaakois-Suomen ja Hämeen toimipiste
p. 0295 330 894, paivi.haanpaa@minedu.fi

Elina Orjatsalo
Säveltaiteen tuottaja-läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
p. 0295 330 844, elina.orjatsalo@minedu.fi