Kauas katse kantaa
Satakunnan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkistetaan

Kauas katse kantaa – Satakunnan arkkitehtuuripolitiikka -julkaisu on valmistunut. Seitsemän tavoitteen ympärille rakennettu ohjelma tarjoaa välineitä vaikuttaa satakuntalaisen rakennetun ympäristön arvostuksen ja laadun nostamiseen. Satakunnan taidetoimikunnan aloitteesta laadittu arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkistetaan osana Pori Areena keskustelusarjaa torstaina 28.2.2013 klo 13.00 Satakunnan Kansan kansantorilla.

Arkkitehtuurin ja julkisten tilojen laatu on juuri nyt Satakunnassa ajankohtainen aihe, joka kaipaa näkemyksellistä keskustelua. Vireillä on monia mittavia ja koko maakuntaa koskettavia hankkeita. Keskeisiä tiloja ja alueita poistuu käytöstä. Uutta toimintaa on löydyttävä varsinkin keskusta-alueilla. Kiivaissa muutoksissa on huolehdittava rakentamisen laadusta.

Jokaisella kansalaisella on oikeus nauttia hyvästä ympäristöstä ja korkeatasoisesta arkkitehtuurista. Jokaisen julkisen organisaation velvollisuus on toimia siten, että tämä oikeus toteutuu. Nämä periaatteet on kirjattu valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymään Suomen ensimmäiseen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan.

Valtakunnallinen ohjelma on haastanut laatimaan alueellisia ja kunnallisia arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia konkreettisiin toimiin pääsemiseksi. Myös Satakunnassa haaste on otettu vastaan. Satakunnan taidetoimikunnan läänintaiteilijan, arkkitehti Hanna Elon vuonna 2009 käynnistämän työn vei loppuun maakunnan rakennetun ympäristön tuntija, arkkitehti, TkT Maija Anttila. Työtä on ohjannut laajapohjainen ohjausryhmä.

Rakennettu ympäristö ja arkkitehtuuri ovat merkittävä osa satakuntalaista kulttuuriperintöä. Arkkitehtuuri on jokapäiväiseen elämään kuuluvaa käyttötaidetta. Rakennettu ympäristö on tunnustettu ja keskeinen osa kulttuuri- ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Laadukas ympäristö ja kiinnostava arkkitehtuuri vaikuttavat paikkakunnan imagoon ja vetovoimaan. Merkittävin osa yhteistä varallisuutta on sitoutunut rakennettuun ympäristöön. Näistä lähtökohdista rakentuu satakuntalainen arkkitehtuuri-politiikka.

Ohjelma on rakennettu seitsemän tavoitteen ympärille, joista kullekin on omistettu oma lukunsa. Jokaisen luvun alussa luonnehditaan tavoitetila, johon ohjelmalla Satakunnassa pyritään. Kunkin luvun päättää luettelo konkreettisista toimenpiteistä. Tavoitteita havainnollistaa runsas, satakuntalaista rakennettua ympäristöä ja arkkitehtuuria esittelevä kuvitus kuvateksteineen.

Kauas katse kantaa – Satakunnan arkkitehtuuripolitiikka on suunnattu kaikille, jotka ovat tekemisissä rakentamisen ja maankäytön kanssa, mutta myös tavallisille kuntalaisille ja kuntapäättäjille. Se haastaa satakuntalaiset toimijat määrittelemään suhteensa arkkitehtuuripolitiikkaan ja kunnat laatimaan omia konkreettisia ohjelmiaan. Viime kädessä rakennetun ympäristön laadun säilyttäminen ja parantaminen on kiinni jokaisen kunnan ja jokaisen kuntalaisen omasta toiminnasta.

Lisätietoja www.sapoli.fi ja:

Liisa Nummelin
rakennustutkija, Satakunnan Museo
Satakunnan taidetoimikunta/ rakennustaide
puh: 044 701 1077
sähköposti: liisa.nummelin@pori.fi

Maija Anttila
arkkitehti SAFA, TkT
Julkaisun kokoaja
puh: 045 854 6161
sähköposti: maija.a.anttila@gmail.com