Taiken Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipisteen muotoilun läänintaiteilijan viransijaiseksi valittiin Anna Vesén

Taiken Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipisteen muotoilun läänintaiteilijan viransijaiseksi valittiin Anna Vesén

Avoinna ollutta Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipisteen muotoilunläänintaiteilijan viransijaisuutta ajalle 1.3.2013–14.1.2014 haki 24 henkilöä. Hakijoista tehtävään valittiin kulttuurituottaja YAMK, artenomi AMK / teollinen muotoilu, Anna Vesén.

Kaikki viransijaisuuden 24 hakijaa todettiin päteviksi tehtävään. Tehtävään haastateltiin 18.2.2013 viittä henkilöä. Haastatteluryhmä totesi Anna Vesénin hakijoista parhaimmaksi viransijaisuuden vaatimiin tehtäviin.
.
Anna Vesén toimii parhaillaan määräaikaisena Kaakkois-Suomen ja Hämeen Hämeenlinnan sivutoimipisteessä. Hän aloittaa viransijaisuuden 1.3.2013 alkaen. Sijoituspaikkana Hämeenlinnan sivutoimipiste.

Muotoilun läänintaiteilijaa työllistävät kuluvan vuoden aikana mm. erilaiset muotoilukasvatukseen liittyvät yhteistyöprojektit sekä meneillään oleva hanke, jossa muotoiluammattilaisten osaamista hyödynnetään osana työkyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen palvelutoimintaa.

Lisätietoja: Petri Pietiläinen, ma. pääsihteeri, Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste, petri.pietilainen@minedu.fi, p. 0295 330 870