%-periaate edistyy Pohjanmaalla yhteistyössä kuvataiteen läänintaiteilijan Marja Kolun kanssa

Kutsu taiteilijoille Kokkolan kaupungin sivistystoimen taiteilijapankkiin

 

Kokkola on kasvava ja kehittyvä Keski-Pohjanmaan maakunnan keskus. Kaksikielisessä kunnassa on asukkaita noin 50 000. Kaupungin jatkuva kasvu lisää myös rakentamisen ja peruskorjaamisen tarvetta, erityisesti sivistystoimen alaisissa hankkeissa, kuten koulujen, kulttuuri- ja vapaa-ajankeskusten osalta. Lähitulevaisuudessa on Kokkolan alueella suunnitteilla ainakin seuraavia rakennus- ja peruskorjaushankkeita: Isokylän monitoimitalo, Lucina Hagmanin peruskoulu ja lukio, Torkinmäen monitoimitalo, Kokkolan seudun opisto ja Kokkolan urheilutalo. Näihin tuleviin rakennusprojekteihin tullaan soveltamaan ns. prosenttiperiaatetta taiteen hankkimisen osalta eli niihin pyritään ottamaan mukaan ammattitaiteilijoiden työpanos jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Tämän toteuttamiseksi Kokkolan kaupungin sivistystoimi on päättänyt kutsua taiteilijoita avoimeen taiteilijapankkiin, joka jatkossa on käytettävissä kaikkiin tuleviin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin Kokkolan kaupungissa.

Taiteilijapankki
Taidehankintoja koordinoimaan kaupungin sivistystoimi muodostaa taidehankintatyöryhmän, jonka runkoon kuuluvat maakuntamuseon, kaupungin teknisen viraston, sivistystoimen nimeämän edustajan/edustajien ja kuvataiteen läänintaiteilijan lisäksi kulloisenkin rakennushankkeen arkkitehti ja kiinteistön käyttäjän edustaja(t). Taidehankintatyöryhmän sihteerinä ja koordinaattorina toimii  maakuntamuseon edustaja(t).

Taidehankintatyöryhmä perustaa täten taiteilijapankin, johon kutsutaan ammattitaiteilijoita, jotka ovat kiinnostuneita julkisen taiteen tekemisestä kaupungin tuleviin rakennuskohteisiin. Taiteilijapankin taiteilijoista taidehankintatyöryhmä valitsee henkilöitä, joilta pyytää ehdotusta taideteoksesta/taideteoksista tulevaa rakennuskohdetta varten. Tämä toimintatapa ei sulje pois myöskään avoimia kilpailuja tai kutsukilpailuja tulevien rakennushankkeiden osalta. Lopullisen taidehankintapäätöksen tekee kulloisenkin taidehankintatyöryhmän runko yhdessä kohteen edustajien kanssa. Sopimukset taideteoksista tehdään taiteilijan/taiteilijoiden ja kiinteistön rakennuttajan/hankkijan kesken.

Taiteilija ilmoittautuu pankkiin portfoliolla
Taiteilija voi ilmoittautua pankkiin esittelemällä taiteellista työskentelyään portfoliolla.

Portfolion odotetaan sisältävän CV:n ja muita kuvauksia taiteilijan työstä sekä melko tuoretta tuotantoa olevien taideteosten hyvälaatuisia valokuvia sekä mahdollisten omien nettisivujen osoitteen, ja yhteystiedot. Suurien rakennushankkeiden ollessa kyseessä, arvostamme taiteilijan aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista projekteista. Taiteilijan toivotaan pitävän portfolionsa ajan tasalla eli sitä voi täydentää myöhemmin uusilla teoskuvilla.

Portfolion pitää olla A4-kokoinen kansio, joka mahtuu kirjekuoreen. Portfolioita ei palauteta.

Kutsuja taiteilijapankkiin välitetään ammattitaiteilijoille kuvanveistäjien, taidemaalarien, graafikoiden, muotoilijoiden ja valokuvataiteilijoiden valtakunnallisten liittojen välityksellä. Lisäksi kutsuja levitetään paikallisten taiteilijajärjestöjen kautta.

Taiteilijapankkia eli portfoliokokoelmaa säilytetään Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon toimitiloissa. Ilmoittautumisia taiteilijapankkiin odotamme mahdollisimman pian (jo syksyn/talven 2012 aikana). Pankki on avoin ja uudistuva, kutsuja lähetetään ja ilmoittautumisia vastaanotetaan jatkuvasti. Tiedot pankista ja sinne ilmoittautuvista taiteilijoista tullaan laittamaan Kokkolan kaupungin internet-sivuille osoitteeseen: www.kokkola.fi/museot

Lisätietoja:

Hanna Hyvärinen
vs. näyttelyamanuenssi
hanna.hyvarinen@kokkola.fi
044 7809 052

Portfolioiden postitusosoite:                                                                 

K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Pitkänsillankatu 1-3 A
67100 KOKKOLA     

kuoreen merkintä: taiteilijapankki