Taiteen edistämiskeskus ja Etelä-Savon taidetoimikunta jakoivat Etelä-Savon lastenkulttuurin apurahoja ja avustuksia 20 000 euroa

Lasten kulttuurin edistämiseen vuonna 2013 tarkoitettuja kohdeapurahoja ja erityisavustuksia Etelä-Savoon jaettiin yhteensä 20 000 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 13 kappaletta arvoltaan 71052,00€. Apurahaa jaettiin kahdeksalle kohteelle.

Lastenkulttuurin kohde- ja erityisavustukset vuodelle 2013 olivat haussa 1.11 - 30.11.2012. Taiteen edistämiskeskus jakoi lastenkulttuurin erityisavustukset Etelä-Savon taidetoimikunnan 1.2.2013 antaman vertaisarviointilausunnon pohjalta.

Lastenkulttuurin avustukset on tarkoitettu lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin, kuten tapahtumiin, näyttelyihin, esityksiin ja työpajoihin.

Etelä-Savon taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Taiteen edistämiskeskus päättää yhteisöjen erityisavustuksista toimikunnan lausunnon pohjalta.

Näyttämö- ja puhe:
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU, Katja Kähkönen, Rantasalmi, 2000 €
Pää alas - jalat ylös! ja SINÄ ja MINÄ tuotantojen tarpeisto- ym. kuluihin.

Työryhmä Kolme karhua, Lavaste, Koskinen, Hautamäki, Savonlinna, 3000 €
kiertävän lastenteatteriesityksen valmistamiseen.

Kuvataide:
Pertunmaan kunta, kulttuuritoimi, 2500 €
Lasten ja nuorten kuvataideleirien toteuttamiseen v 2013.

Valokuva:
Sami Funke, Mikkeli, 3500 €
MYRSKY -projektissa otetuista kuvista kiertävän valokuvanäyttelyn toteuttamiseen v 2013.

    
Erityisavustukset

Näyttämö- /puhe:
Juvan lukioteatteri, Juva, 3500 €
Juvan lukioteatterin 20v. juhlanäytännön toteuttamiseen.

Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ry, Rantasalmen nuorisoteatteri Ranttali, 1500 €
Lastenteatteri Ranttalin 2013 kesäleirin järjestämiseen.

Säveltaide:
Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ry, 2500 €
puhallinorkesterin (lapset ja nuoret) 2013 kesäleirin kustannuksiin.

Muut:
Kähkönen Katja, Laboratorio Fennica ry, Rantasalmi, 1500 €
lapsille suunnatun kiertoteatterin luomiseen.

Yhteensä  20 000€


Lisätietoja: Riitta Moisander, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suomen toimipisteen Mikkelin sivutoimipiste, puh. 0295 330 920 tai Sirpa Tarvonen, suunnittelija, 0295 330 921, sposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi