T-sairaalan taidekokoelma Turussa

Petri Eskelinen: Auringon tutkija (2013, puu ja akryyli)

Turun yliopistollisen keskussairaalan huhtikuun alussa käyttöön otettavaan T-sairaalan laajennukseen on prosenttiperiaatteen hengessä hankittu huomattava nykytaiteen kokoelma. T-sairaalan taidehanke on käynnistetty yhteistyössä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kanssa.

Hankitut taideteokset ovat pääasiassa pienikokoisia teoksia, jotka on sijoitettu tavanomaisten aula- ja odotustilojen lisäksi myös vuodeosastojen potilashuoneisiin ja henkilökunnan tiloihin. Kokoelmaan kuuluu myös muutama suurempi teos tai teoskokonaisuus, jotka on sijoitettu sairaalan keskeisiin aulatiloihin. Hankkeeseen on osallistunut 26 taiteilijaa, joista suurin osa työskentelee Varsinais-Suomessa.

 T-sairaalan taidehanke on alkanut keväällä 2008 ja päättyy kevään 2013 aikana. Sen tuloksena T-sairaalaan tulee yli 200 yksittäistä taideteosta tai taiteilijan suunnittelemaa kokonaisuutta. Pienimuotoisten sarjallisten teosten yksittäiset kappaleet mukaan lukien teoksia on yli viisisataa.

Kokoelmaan on pyritty hankkimaan visuaalisesti ja sisällöllisesti kestävää taidetta, joka tuottaa positiivisia esteettisiä kokemuksia. Sairaalaympäristön vuoksi teosten sisältöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Teokset hyödyntävät monia nykytaiteen ilmaisukeinoja, jotka soveltuvat pysyvään esille asettamiseen ja sairaalaympäristön erityisvaatimuksiin.

Taidekokoelman keskeisenä tavoitteena on parantaa potilaitten ja henkilökunnan viihtyvyyttä sairaalan kiireisen arjen keskellä sekä auttaa potilaiden ja heidän omaistensa jaksamista vaikeassa elämäntilanteessa. Laadukkaana nykytaiteena kokoelma tulee palvelemaan sairaalan käyttäjiä hyvin pitkään, jopa kymmeniä vuosia.

Lisätietoja: Matti Tainio (matti.tainio@pp1.inet.fi sekä 040 541 5103)