Terike Haapoja taiteilijavieraana Holvissa

”Meillä on tapana panna luonnolliset asiat yhteen laatikkoon ja kulttuurilliset, teknologiset ja tieteelliset asiat toiseen, mutta eihän sellaista jakoa oikeasti ole. Tiede tai teknologia ei ole luonnosta erillään, sen enempää kuin luonto on erillään teknologiasta, älystä tai kognitiosta.”

Kuvataiteilija Terike Haapoja saapuu Jyväskylään Live Herring -läänintaiteilijatyöryhmän (Taiteen edistämikeskuksen Keski-Suomen toimipiste) taiteilijavieraaksi. Hän pitää luennon ”Teknologia ja ympäristöetiikka taiteessa” perjantaina 22.3. klo 16.30–18.00 Jyväskylän taidemuseon Holvissa.

Terike Haapoja puhuu puheenvuorossaan tieteen teknologioiden käytöstä taiteessa ja taiteen ja ympäristöetiikan suhteista omien teostensa kautta. Luento kuuluu Checkpoint Leonardo -näyttelyyn liittyvään Tiede ja taide kohtaavat -luentosarjaan.


Checkpoint Leonardo on Jyväskylän taidemuseossa 15.3. avautunut taiteen ja tieteen vuorovaikutusta tutkiva näyttelyprojekti, joka on toteutettu Jyväskylän taidemuseon, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Live Herring -työryhmän yhteistyönä. Live Herring on osallistunut näyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen kutsumalla Terike Haapojan osallistumaan näyttelyyn. Näyttelyyn osallistuvat muut taiteilijat ovat Päivi Hintsanen (Jyväskylä) sekä Jeanette Schäring (Ruotsi). Checkpoint Leonardo -näyttely on esillä 15.3.–28.4.2013 Jyväskylän taidemuseon Holvin alagalleriassa.

Terike Haapoja (s. 1974) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänellä on maisterin tutkinto sekä Kuvataideakatemiasta että Teatterikorkeakoulusta. Haapojan työn alla oleva tohtorintyö “Kohtaamisen teknologioita” (Kuvataideakatemia, 2007-) käsittelee tieteen, teknologian ja ympäristöetiikan vaikutuksia taiteeseen. Hänen teoksissaan uusi teknologia, kuten hiilidioksidimittarit ja verkkotekniikka sekä tieteelliset menetelmät toimivat välineinä elämän peruskysymysten, muistin, luontosuhteen ja kuolevaisuuden pohdintaan.

Lisätietoja Checkpoint Leonardo -näyttelystä sekä Tiede ja taide kohtaavat -luentosarjasta: http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/checkpointleonardo
 
Lisätietoja:
Päivi Hintsanen
paivi.hintsanen(at)coloria.net
Live Herring -työryhmä
Elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus / Keski-Suomen toimipiste
www.liveherring.org / www.taike.fi