Taiteilijoiden mediasuhteet -koulutus syksyllä 2013

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian journalismin koulutusohjelma järjestää syksyllä 2013 yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipisteen kanssa varsinaissuomalaisille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille mediataitoja parantavan koulutuksen.

2000-luvulla tehdyissä eri taiteenalojen strategioissa mediasuhteiden ylläpitäminen ja oman työn esittely nousivat ongelmiksi. Termi ”mediakynnyksen ylittäminen” kertoo uutistarjonnan määrästä ja tiedottajan alisteisesta asemasta. Median ja taiteen tavoitteet ovat lopultakin hyvin samanlaisia, koskettavien tarinoiden välittämistä ihmisille.

Koulutus antaa taiteilijoille työkaluja oman työn ja toiminnan esittelemiseen medialle, mutta samaa taitoa tarvitaan monessa muussakin tilanteessa. Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen ovat tärkeä osa taiteellista työtä, taiteen sisällön välittymistä yleisöille. Koulutuksen valitaan noin 20 osallistujaa ja siihen on 30 euron osallistumismaksu. Koulutuksen ilmoittautumisaika päättyy 4.9.2013. Ilmoittautumislomake liitteineen lähetetään sähköisenä osoitteeseen: maria.merikanto@minedu.fi.

Taideakatemian journalistiopiskelijat tekevät kustakin koulutukseen osallistuvasta viiden minuutin journalistisen videohenkilökuvan. Henkilökuvan tekeminen on aloitettava heti, kun osallistujalista varmistuu, joten ottakaa se aikatauluissanne huomioon

Koulutuksen opetuksesta vastaa pääosin journalismin koulutusohjelman päätoiminen tuntiopettaja Jussi Kokkola. Koulutukseen kuuluu pakollisia luentoja (14 tuntia) ja niihin liittyviä tehtäviä. Tehtävistä annetaan vertaispalautetta. Sen vuoksi tehtävät on lähetettävä luettavaksi opettajille ja opiskelijoille sähköpostissa viimeistään edellisen viikon torstaina. Keskeistä on yhdessä ajatteleminen ja omien kokemusten jakaminen.

Taideakatemia ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste 

Ohjelma

Ilmoittautumislomake

Lisätietoja

Maria Merikanto
Erikoissuunnittelija
Taiteen edistämiskeskus
Lounais-Suomen toimipiste
maria.merikanto@minedu.fi
maria.merikanto@gmail.com (4.4.-9.6.2013)
+358295 330906

Jussi Kokkola
Päätoiminen tuntiopettaja
Journalismin koulutusohjelma
Taideakatemia
jussi.kokkola@turkuamk.fi
+35840 3550199