Taiteen edistämiskeskus myönsi Hämeeseen 25 000 euroa hyvinvoinnin edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut kahdeksalle hankkeelle 25 000 euroa Hämeen taidetoimikunnan alueelle kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksina.

Kaikkiaan Taike sai Hämeestä 30.11.2012 päättyneellä hakukierroksella 17 yhteisöavustushakemusta loppusummaltaan yli 74 000 euroa. Taike tuki näistä kahdeksaa hanketta 25 000 eurolla. Avustussumma pysyi samana vuodesta 2012. Avustuksilla edistetään taiteen ja kulttuurin monipuolista hyödyntämistä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Hämeen taidetoimikunta antoi hakemuksista vertaisarviointilausunnon, jonka pohjalta Taiken johtaja on tehnyt päätökset.

Hämeen taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Taiteen edistämiskeskus päättää yhteisöjen erityisavustuksista toimikunnan lausunnon pohjalta.

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tuetaan osana Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa, jonka tärkeä osa on Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma (2010–2014). Tällä viisivuotisella toimintaohjelmalla on kolme painopistealuetta: kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjinä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.


Kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustukset vuonna 2013

Ars-Häme ry, Hämeenlinna, 2500 euroa
kuvataiteilijoiden kouluttamiseen moniammatilliseen yhteistyöhön
 
Kauno ry, Lahti, 2500 euroa
työpajatoimintaan Lahden seudulla

Nuorisokahvilan ja katutyön tuki ry, Hollola, 4000 euroa
nuorten palvelupiste Mestassa toteutettavaan nuoria osallistavaan taideprojektiin

Historiallinen museo, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna 3000 euroa
toimintapaketin tuottamiseen vanhainkotien ja palvelutalojen virkistystuokioita varten

Idea Teatteri Osuuskunta, Jokioinen, 2000 euroa
nuorille aikuisille suunnatun pedagogisen kiertueteatteriesityksen VALINTAKOE tuotantokustannuksiin

Kaupunginteatteri, Lahden kaupunki, Lahti, 5200 euroa
Taivas on takki kiertue-esitykseen

Palvelutalo Koivukoto, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna, 2300 euroa
ikäihmisten hyvinvointia sekä hoitolaitoksen työyhteisöjen viihtyvyyttä kulttuurisen viriketoiminnan avulla yhteisötanssilähtöisesti

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Pirkanmaan Tanssin Keskus ry, Tampere, 3500 euroa
LIIKE YHTEISÖSSÄ - YHTEISÖ LIIKKEESSÄ -hankkeeseen Kanta- ja Päijät-Hämeessä

 

Lisätietoja: Petri Pietiläinen, ma. pääsihteeri, Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste, petri.pietilainen@minedu.fi, p. 0295 330 870