Kulttuurilaitosten säästöt toteutetaan asteittain

Hallitus sopi valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017.

Valtion taidemuseo, joka tähän saakka on rahoitettu budjettivaroilla, on hallitusohjelman mukaisesti päätetty muuttaa Kansallisgalleriaksi vuoden 2014 alusta. Kansallisgallerian toiminta vuokria lukuun ottamatta siirretään rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista.

Kun veikkausvoittorahoilla on enemmän jakajia, joudutaan edunsaajilta etsimään säästöjä. Vaikutuksia päätettiin kuitenkin kehysriihessä pehmentää määräaikaisella veikkausvoittovararahaston purkamisella.

- Hallitusohjelman toteuttamisesta aiheutuvat säästöt olisivat olleet kulttuurin ja taiteen toimijoille kohtuuttoman suuret. Säästöt toteutetaan nyt asteittain siten, että kehyskauden ensimmäisenä vuonna 2014 veikkausvoittovararahastoa puretaan 10 miljoonalla eurolla, mikä puolittaa ensi vuoden säästötarpeen.

- Rahastoa puretaan myös kehyskauden muina vuosina, jotta voidaan turvata edunsaajille suunnilleen vuoden 2014 rahoitustaso. Olemme tällä ratkaisulla halunneet helpottaa kulttuuritoimijoiden tilannetta ja mahdollisuutta valmistautua tulevaan, sanoo ministeri Paavo Arhinmäki.

Yhtenä säästötoimenpiteenä kulttuurilaitosten valtionosuuksien indeksit päätettiin kehysriihessä jäädyttää vuoden 2014 osalta.

- Indeksien jäädyttämisellä tarkoitetaan sitä, että ensi vuonna teatterien, museoiden ja orkesterien saamiin tukiin ei tule automaattista korotusta, Arhinmäki sanoo.

Kulttuurilaitosten valtionosuuksien osalta kehysriihessä päätettiin muuttaa pysyväksi valtionosuuksia koskeva määräaikainen säästölaki. Tämä tarkoittaa, että valtionosuuksiin vuoden 2012 alusta voimaan tulleet kertaluontoiset leikkaukset jäävät voimaan.