Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksia 24 500 euroa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta jakoivat kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksia yhdeksälle hankkeelle. Toimikunta sai 30.11.2012 päättyneellä hakukierroksella 17 yhteisöavustushakemusta loppusummaltaan yli 72 000 euroa. Taike tuki näistä yhdeksää hanketta 24 500 eurolla. Avustussumma pysyi suurin piirtein samana kuin vuonna 2012.

Avustuksilla edistetään taiteen ja kulttuurin monipuolista hyödyntämistä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta antoi osasta hakemuksia vertaisarviointilausunnon, jonka pohjalta Taiken johtaja teki päätökset.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta on yksi Taiken asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Taike päättää yhteisöjen erityisavustuksista toimikunnan lausunnon pohjalta.

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tuetaan osana Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa, jonka tärkeä osa on Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma (2010–2014). Tällä viisivuotisella toimintaohjelmalla on kolme painopistealuetta: kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjinä, taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Avustusten saajat:

Asmuntin maa- ja kotitalousseura, Pudasjärvi, 1500€
Juho Kuopuksen valokuvaamisen merkityksen selvittämiseen ja kokoelman tallettamiseen

Esteetön ry, Oulu, 1000€
Voimaa Esteettömästä taiteesta -monitaiteisten työpajojen järjestämiseen

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry, Oulu, 4000€
Yhdistettyjen maalaus- ja muistelutyöpajojen jatkamiseen Haukiputaan Kotiapuyhdistyksen asiakkaille

Kamarikuoro Aiolos ry, Kempele, 3000€
Muistisairaiden konserttisarjalle

Keskustan Palvelukeskus / Oulun Palvelusäätiö, Oulu, 4000€
Taide Toukokuu; Keskustan palvelukeskuksen ja palvelutalojen poikkitaiteelliseen monisukupolviseen tapahtumakokonaisuuteen, taiteilijoiden palkkioihin

Kulttuuriosuuskunta ILME, Oulu, 2500€
Sääpiironkihankkeeseen oululaisessa vanhainkodissa tai palvelukodissa

Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry, Oulu, 1500€
Tarina- ja teatteripajaan sisäilmasta sairastuneiden voimautumisen tukena

Oulun Tanssikomppania ry, Oulu, 2000€
Hyvinvointia naisen arkeen -projektin työskentelyyn

Soiva Siili Ay, Oulu, 5000€
Kuvittelen, että luulen -tanssimusiikkiteokseen

Lisätietoja: Olli Juntura, suunnittelija, Taiteen edistämiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimipiste, olli.juntura@minedu.fi, p. 0295 330 862.