Bothnia Biennalen infotilaisuudet ja alkava ohjelmistohaku

Bothnia Biennale (9.9.-19.10.2014) on Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) Pohjanmaan toimipisteen käynnistämä hanke.

Ensimmäinen Bothnia Biennale; Matkalla, kutsuu luovien alojen toimijoita tulkitsemaan matkaamisen eri käsitteitä visuaalisten taiteiden, esittävien taiteiden, musiikin ja sanataiteen kautta.

Sen tarkoituksena on antaa nostetta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan monipuoliselle taide-elämälle ja edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on profiloitua poikkitaiteellisena ja kansainvälisenä biennaalina, tarkoittaen paikallisten taiteen tekijöiden tuomista yhteen sekä toistensa että ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa yhteisiin, uutta luoviin projekteihin. Ohjelmistossa tulee näkymään eri taiteenalojen ennakkoluuloton yhteen saattaminen ja yhdistäminen. 

Kaikille luovien alojen toimijoille avoin haku 3.4.-16.8.2013. Avoin haku tapahtuu lomakkeella ja vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi projekti-idea/ehdotus ja kuinka poikkitaiteellisuus esiintyy tai voisi esiintyä.

Kriteereinä ovat Biennalen teema ja poikkitaiteellisuus; valinnassa priorisoidaan projekteja, joissa useampi (2-3) taiteenlaji yhdistettyinä. Myös yleisöä osallistava toiminta on suotavaa. Mikäli itsellä ei ole tiedossa muun taiteenalan yhteistyökumppaneita, voi Biennale-tiimi tarvittaessa saattaa toimijoita yhteen/ etsiä ja ehdottaa toimijalle sopivaa työparia.

Hakemukset lähetetään postitse viimeiseen päivään mennessä (huom. postileima ei kelpaa!)

Hakemukset jurytetään työryhmän kesken johon kuuluu eri taidealojen ja organisaatioiden edustajia. Jurytus tapahtuu elokuun lopussa ja valinnoista ilmoitetaan taiteilijoille syyskuun 2013 alussa.