Elävä taide – Hämeen seudun aluetaidenäyttelyn teoshaku 31.heinäkuuta mennessä

Riihimäen taidemuseo hakee teoksia Elävä taide – Hämeen seudun aluetaidenäyttelyyn alueen taiteilijoilta ja taideyhdistysten jäseniltä. Näyttelyn teosvalinnat suorittaa kuvataiteilija, animaatio-ohjaaja Anne Savitie yhteistyössä Riihimäen taidemuseon ja Riihimäen Kuvataiteilijat ry:n kanssa. Taiteen edistämiskeskus Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste tukee näyttelyä.

Teosvalinta toteutetaan lähetettyjen teoskuvien ja/tai suunnitelmien perusteella. Kuvien ja suunnitelmien tulee olla Riihimäen taidemuseossa heinäkuun 31. päivä mennessä. Teoskuvat lähetetään osoitteeseen: Riihimäen taidemuseo, amanuenssi Tanja Pääskynen, Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki. Kuoreen merkintä: ”Elävää taidetta”. Teoskuvia voi lähettää myös sähköpostitse taidemuseo@riihimaki.fi tai tanja.paaskynen@riihimaki.fi.

Teosvalinnat suoritetaan elokuun aikana ja valituille taiteilijoille ilmoitetaan 28.8.2013 mennessä.

Elävä taide –aluenäyttely on esillä Riihimäen taidemuseolla 12.10.2013–19.1.2014. Näyttely on osa Art Häme ´13 taideviikkoja. Näyttelyn teema, elävä taide, antaa taiteilijoille vapauden tulkita aihetta monesta näkökulmasta ja tekniikasta käsin. Näyttelyn ajankohtana luonto hiljenee ja kuolee, talvi lähestyy. Taidekin on julistettu kuolleeksi monta kertaa, silti se on todistettavasti elossa. Mikä on elävää taidetta? Onko elävä taide ajatonta, vai kiinni omassa ajassa? Onko taide elävää vain silloin kun se tapahtuu tässä hetkessä? Mikä tai kuka herättää teoksen henkiin?


Näyttelyn kuraattori Anne Savitie määrittelee näkemyksiään elävästä taiteesta seuraavasti:

Kiinnostava taide on elävää, se koskettaa eikä eristäydy norsunluutorneihin. Mielenkiintoista on myös yhdistää eri taidemuotoja. Elävä taideteos pitää sisällään jonkin tuoreen ajatuksen. Sitä ei ole tehty gallerian valkoista kuutiota varten vaan muista, elämänläheisemmistä motiiveista. Elävä taide herättää katsojassaan/kokijassaan tunteita ja ajatuksia ja puhaltaa kokijaansa henkeä. Se kommunikoi elämän kanssa ja voi myös ottaa kantaa yhteiskuntaan.

Taideteos voi olla myös taideteko, on tärkeää päästä lähelle katsojaa/kokijaa ja luoda uusia näkökulmia tai elämyksiä. Yhteisötaide pyrkii tuomaan ihmiset yhteen ja luomaan vaihtoehtoja kommunikaatiolle.

Radikaali taide elää tässä hetkessä ja on altis muutoksille. Se kiinnostaa, kutkuttaa ja jättää jäljen: vaikutuksen kokijaansa. Elävä taide tulee ulos galleriasta ja rohkeana kohtaa kokijansa siellä missä tämä on. Se on leikkisää ja kokeilevaa ja sisältää jotakin tuoretta, jotakin vihertävää, jotakin josta jää elämän maku suuhun, ruohoa varpaiden väliin ja kirkkaita ajatuksia mieleen.

Näyttelytilassa on omat mahdollisuutensa luoda hienoja näyttelykokonaisuuksia. Taidemuseon tai gallerian voi nähdä nykymaailmassa temppelinä, johon ihmiset tulevat hakemaan arjesta irrottavia tai siihen näkökulmia antavia kokemuksia. Nykyajassa, jossa ihmiset eroavat kirkoista ja etsivät omaa henkistä tietään, tarvitaan todellisuuden tulkintaan taidetta yhä enemmän. Taide voi myös muuttaa yhteiskuntaa luomalla uusia näkökulmia siihen, miten yhteiskunta voisi toimia toisin.

Lisätietoja näyttelystä: Tanja Pääskynen, Riihimäen taidemuseo 019 758 4125 tai tanja.paaskynen@riihimaki.fi