Lisää taiteilijaeläkkeitä ensi vuonna

Valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä lisääntyy 16 täyttä eläkettä vastaavalla määrällä vuonna 2011. Yhteensä uusia eläkkeitä voidaan myöntää tuolloin 51 täyttä eläkettä vastaava määrä, kun luku vielä vuonna 2010 oli 35. Taiteilijaeläkkeiden lukumäärä nousi nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun sen määrä laski asteittain 1990-luvun alussa 65 täydestä eläkkeestä nykyiselle tasolleen.

Eläke voidaan myöntää täytenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2010 täyden tai osaeläkkeen sai 42 hakijaa, mikä teki alle 10 prosenttia hakijoista. Vuonna 2011 taiteilijaeläkettä hakee 480 henkilöä. Kymmenen vuotta aiemmin hakijoita oli runsaat 300, joten hakijamäärä on kasvanut yli 50 prosenttia 90-luvun lopusta.

Apurahan saajien sosiaaliturvauudistus ei ole korvannut ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden tarvetta. Nyt eläkkeelle jäävien suuriin ikäluokkiin kuuluvien taiteilijoiden eläketurvaan sosiaaliturvauudistus ei ole ehtinyt vaikuttaa. Eläkkeet ovat osa taiteilijoiden tukemista. Ne mahdollistavat monen iäkkään taiteilijan kohdalla myös taiteellisen työn jatkamisen. Vuoden 2009 lopussa maksussa oli yhteensä 1049 taiteilijaeläkettä.

Taiteilijaeläkkeen myöntää hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Hakijoiden taiteellisia ansioita arvioivat taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat. Eläkkeitä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa.