Anna Vilkuna Pohjois-Savon taidetoimikunnan pääsihteerin sijaiseksi

Alueellisten taidetoimikuntien aluepäällikkönä aloittaa 1.2.2008 Pohjois-Savon taidetoimikunnan pääsihteeri Arja Laitinen. Laitinen jää omasta virastaan virkavapaaksi ja Pohjois-Savon taidetoimikunnan ma. pääsihteerinä toimii ajalla 20.2.2008-31.7.2008 FM Anna Vilkuna. Aikaisemmin Anna Vilkuna on työskennellyt VB-valokuvakeskuksen johtajana Kuopiossa ja pohjoissavolaisten kulttuurin aluekeskusten Kulta-kehittämishankkeen tuottajana. Vilkuna on valtion valokuvataidetoimikunnan puheenjohtaja ja taiteen keskustoimikunnan jäsen.

Alueellisten taidetoimikuntien aluepäällikkönä aloittaa 1.2.2008 Pohjois-Savon taidetoimikunnan pääsihteeri Arja Laitinen. Laitinen jää omasta virastaan virkavapaaksi ja Pohjois-Savon taidetoimikunnan ma. pääsihteerinä toimii ajalla 20.2.2008-31.7.2008 FM Anna Vilkuna. Aikaisemmin Anna Vilkuna on työskennellyt VB-valokuvakeskuksen johtajana Kuopiossa ja pohjoissavolaisten kulttuurin aluekeskusten Kulta-kehittämishankkeen tuottajana. Vilkuna on valtion valokuvataidetoimikunnan puheenjohtaja ja taiteen keskustoimikunnan jäsen.

Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenkilöstö siirtyi vuoden 2008 alusta sisäasiainministeriön toimialalta opetusministeriön toimialalle taiteen keskustoimikuntaan. Kolmetoista alueellista taidetoimikuntaa muodostaa yhdessä taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien kanssa vertaisarviointiin perustuvan ja valtakunnallisesti kattavan taiteen tukijärjestelmän.

Alueelliset taidetoimikunnat jakavat määrärahoistaan taiteilija-apurahoja ja kohdeapurahoja, valtionavustuksia yhteisöille, palkkaavat läänintaiteilijoita sekä toteuttavat itse tai yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa erilaisia taide- ja kulttuurihankkeita. Läänintaiteilijat työskentelevät työsopimussuhteessa kuhunkin alueelliseen taidetoimikuntaan.