Yritysten tuki taiteille ei ole kasvanut 2000-luvulla

Suomalaisyritykset tukivat taidetta ja kulttuuria 17,4 miljoonalla eurolla vuonna 2008. Summa on vähemmän kuin vuosituhannen alussa. Yritysten tuki taiteille on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Säveltaide on edelleen merkittävin tuen saaja.

Vuonna 2008 noin viidesosa yrityksistä tuki taiteita. Yksittäisistä toimialoista merkittävimpiä rahoittajia olivat teollisuus sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Eniten varoja, 3,6 miljoonaa euroa, kohdennettiin säveltaiteeseen, jonka jälkeen suurimmat tuen kohteet olivat elokuva, kuvataide ja näyttämötaide.

Yrityksistä 40 prosenttia osoitti tukensa sponsoroimalla. Sponsorituki oli yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa. Yritysten yleisimmin käyttämät tukimuodot olivat kuitenkin markkinointiyhteistyö sekä taiteen muu tuki. Näiden kautta taiteita ja kulttuuria tuki yhteensä 59 prosenttia yrityksistä 5,4 miljoonalla eurolla.

Suurimmalle osalle yrityksistä taiteiden tukeminen ei ole säännöllistä, vaan niillä on muita ensisijaisempia rahoituskohteita, kuten urheilu tai liikunta sekä nuorisotyö tai kansalaistoiminta. Taiteita ja kulttuuria tukivat vuonna 2008 pääasiassa sellaiset yritykset, joiden toimintaan se oli kuulunut aiemminkin. Näistä useimmat aikoivat jatkaa taiteiden rahoittamista myös tulevaisuudessa. Kaksi viidestä taiteita tukeneesta yrityksestä oli kokenut tukitoiminnan hyödylliseksi.

1990-luvun jälkeen elinkeinoelämän tuki on vähentynyt merkittävästi, mutta taiteita tukeneiden yritysten osuus on pysynyt lähes ennallaan. Säveltaide on säilynyt yritysten eniten rahoittamana yksittäisenä taiteenalana ja sponsorointi tärkeimpänä yksittäisenä tukimuotona. Taiteen keskustoimikunta on seurannut yritysten taiteen tukea säännöllisesti 1980-luvulta lähtien.

Kokonaisuutena yritysten taiteisiin käyttämistä varoista ei ole muodostunut odotusten mukaista vaihtoehtoista rahoituslähdettä ja tuki onkin jäänyt selvästi sekä valtion että taide- ja kulttuurisäätiöiden rahoitusta pienemmäksi. Yritysten tuen keskeisimpänä lähtökohtana ei ole taiteiden ja kulttuurin edistäminen, vaan rahoituskohteet etsitään ja niistä päätetään ensisijaisesti oman liiketoiminnan tarpeiden perusteella.

Pekka Oesch: Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 - 2008. (Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999-2008. Summary.)
Tilastotietoa taiteesta no 40. Taiteen keskustoimikunta 2010. Helsinki. ISSN 0788-5318. ISBN 978-952-5253-78-8.

Lisätietoja:
Pekka Oesch, puh. 701 7582, poesch(at)kotikone.fi

Tilaukset ja arvostelukappaleet:
Taiteen keskustoimikunta, Julkaisutilaukset, PL 293, 00171 Helsinki
pl. (09) 1607 7066, tkt-kirjasto(at)minedu.fi
hinta 22,00 €