Vuoden 2009 kohdeapurahojen sekä erityis- ja toiminta-avustusten tiedotusaikataulu

Sirkustaide 14.1. Valokuvataide 16.1. Näyttämötaide 22.1. Elokuvataide 23.1. Muotoilu 26.1. Lastenkulttuuri 27.1. Kirjallisuus 28.1. Kuvataide 29.1. Rakennustaide 30.1. Arvostelijat ja monitaiteelliset hankkeet 30.1. Tanssitaide 2.2. Säveltaide 3.2.

Sirkustaide 14.1.
Valokuvataide 16.1.
Näyttämötaide 22.1.
Elokuvataide 23.1.
Muotoilu 26.1.
Lastenkulttuuri 27.1.
Kirjallisuus 28.1.
Kuvataide 29.1.
Rakennustaide 30.1.
Arvostelijat ja monitaiteelliset hankkeet 30.1.
Tanssitaide 2.2.
Säveltaide 3.2.