Keski-Suomeen kaksi uutta läänintaiteilijaa

Keski-Suomen taidetoimikunta on kokouksessaan 3. joulukuuta valinnut kaksi uutta läänintaiteilijaa. Nuorten kulttuurin läänintaiteilijaksi valittiin teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Pasi Saarinen Saarijärveltä ja kulttuurituottaja-läänintaiteilijaksi FM Sari Ilmola Jyväskylästä.

Keski-Suomen taidetoimikunta on kokouksessaan 3. joulukuuta valinnut kaksi uutta läänintaiteilijaa. Nuorten kulttuurin läänintaiteilijaksi valittiin teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Pasi Saarinen  Saarijärveltä ja kulttuurituottaja-läänintaiteilijaksi FM Sari Ilmola Jyväskylästä.

Molempien läänintaiteilijoiden kausi on kolmivuotinen ja alkaa vuoden 2011 alusta.

Pasi Saarisella on monipuolinen teatterialan kokemus.  Tällä hetkellä hän toimii tuottaja- ohjaajana nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä monitaiteellisessa Juuret-projektissa.

Nuorten kulttuurin läänintaiteilijan tehtävänä on edistää alueellaan nuorten kulttuuria nuorten omista lähtökohdista. Työnkuvassa painottuvat esittävät taiteet. Läänintaiteilijan tehtävään kuuluu myös yhteistyömallien ja toimintatapojen kehittäminen alueen muiden taideorganisaatioiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Sari Ilmola toimii tällä hetkellä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen toiminnanjohtajana.  Hän on toiminut hankesuunnittelijana ja tuottajana usealla eri taiteen alalla ja perehtynyt
kulttuurin rakenteisiin ja hallintoon sekä kulttuurin taloudelliseen vaikuttavuuteen.

Kulttuurituottaja-läänintaiteilijan tehtävänä on edistää kulttuurialan toimijoiden, kulttuurijärjestöjen, yhteisöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä Keski-Suomessa.

Lisätietoja: Ilkka Kuukka p. 050 550 1850