Sirkustaideavustukset vuodelle 2009

Sirkustaidejaosto on myöntänyt sirkustaiteen apurahat ja avustukset vuodelle 2009. Hakemuksia saapui 54 ja apurahoja ja avustuksia myönnettiin 20 hakijalle yhteensä 155 000 euroa.

Lehdistötiedote

Lisätietoja:
Mari Karikoski, taidesihteeri
puh. (09) 1607 7064
mari.karikoski(at)minedu.fi