Uusi julkaisu osoittaa: Säätiöiden merkitys kulttuurin ja taiteen rahoittajina kasvanut 2000-luvulla

Taiteen keskustoimikunta on seurannut vuodesta 1987 alkaen yksityisen sektorin - säätiöiden ja yritysten - kulttuurille ja taiteelle osoittamaa rahoitusta. Uusin selvitys osoittaa säätiöiden talouden kehittyneen suotuisasti ja niiden jakaman kulttuurin ja taiteen tuen kasvaneen jyrkästi vuoden 1997 jälkeen. Vuoden 2005 kokonaissumma ilman julkista tukea oli reaaliarvoltaan peräti 227 prosenttiyksikköä suurempi kuin 1990-luvun lopulla. Huomattavin kasvu ajoittui vuosien 1997 ja 2001 välille.

Suomalaiset kulttuuri- ja taidesäätiöt jakoivat vuonna 2001 avustuksia ja apurahoja taiteilijoille, työryhmille sekä taidejärjestöille ja -yhteisöille kaikkiaan noin 17 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 kulttuurille ja taiteelle myönnetty kokonaissumma oli noin 22 miljoonaa euroa. Summat eivät sisällä säätiöiden taidehankintoja ja niistä on vähennetty säätiöiden valtiolta ja kunnilta mahdollisesti saama julkinen tuki.

Säätiöiden jakaman kokonaistuen kasvu näkyy lähes kaikilla taiteenaloilla, mutta tuen kohdistuminen on pysynyt ennallaan. Kirjallisuuden, kuva-, näyttämö- ja säveltaiteen yhteenlaskettu osuus oli 74 prosenttia säätiöiden kokonaistuesta taiteille. Näille taiteenaloille kohdistuivat myös huomattavimmat tuen lisäykset vuosien 1997 ja 2001 välillä. Elokuva-, valokuva- ja tanssitaiteen avustusten euromääräinen lisäys oli selvästi pienempi.

Säätiöiden taiteilijoille jakamien apurahojen ja avustusten kokonaissumma on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2001 tuki oli noin 6,6 miljoonaa euroa, ja vuonna 2005 se oli noussut lähes 11 miljoonaan euroon. Tuen kasvu on kanavoitunut kuva- ja säveltaiteiden ohella myös elokuvataiteeseen ja taideteollisuuteen. Ainoastaan tanssitaiteen taiteilijatuki on vähentynyt jonkin verran.

Kulttuurin ja taiteen tukeminen on ollut 2000-luvulla pääosin 5-6 yksityisen, 1900-luvun alkupuolella tai aiemmin perustetun sijoitussäätiön tai säätiöluonteisen yhdistyksen toiminnan varassa. Säätiöiden tuki on kohdistunut samoille taiteenaloille, jotka ovat perinteisesti saaneet pääosan myös elinkeinoelämän sekä valtion ja kuntien tuesta. Siltä osin säätiöiden tuki ei ole muodostunut julkista rahoitusta täydentäväksi, mutta se on tarjonnut tarpeellisen vaihtoehdon ja lisärahoituksen niin taiteilijoiden kuin yhteisöjen toiminnan ja hankkeiden toteutukseen.

Tiedot ilmenevät taiteen keskustoimikunnan selvityksestä Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005. Selvityksessä tarkastellaan 249 suomalaista kulttuuri- ja taidesäätiötä tai säätiömuotoista yhdistystä, joista noin puolet oli jakanut avustuksia, apurahoja ja palkintoja ainakin joko vuonna 2001 tai 2005.

Pekka Oesch: Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005 (Foundation support for the Arts in 2001 and 2005. English summary). Tilastotietoa taiteesta n:o 38. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISSN 0788-0278 ISBN 978-952-5253-69-6. Hinta 22,00 €.

Lisätietoja:
tutkija Pekka Oesch, poesch@kotikone.fi

Tilaukset ja arvostelukappaleet:
Taiteen keskustoimikunta, julkaisutilaukset
puh. (09) 1607 7066, tkt-kirjasto@minedu.fi
www.taiteenkeskustoimikunta.fi/julkaisut