Tanssitaidetoimikunta käynnistää strategiatyön

Valtion tanssitaidetoimikunta käynnistää tanssin valtakunnallisen strategian laatimisen keväällä 2008. Strategian tarkoituksena on linjata alan tulevaa kehitystä, esittää uusia tanssipoliittisia avauksia ja osoittaa tanssitaiteen monet mahdollisuudet yhteiskunnan eri sektoreilla. Strategian avulla halutaan tukea myös eri puolilla Suomea työskentelevien taiteilijoiden työtä oman alueensa tanssitoiminnan kehittämiseksi. Strategia valmistuu vuonna 2009.

Toimikunta on nimittänyt työtä varten strategiajaoksen, johon kuuluu toimikunnan jäsenten lisäksi kahdeksan ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Toimikunnasta jaokseen kuuluvat sen puheenjohtajana toimiva tanssitaiteilija Tuula Linnusmäki, tanssitaiteilija Sari Lakso ja tanssitaiteilija Pirjo Viitanen. Toimikunnan ulkopuolisiksi asiantuntijajäseniksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Iiris Autio, tanssitaiteilija Petri Kauppinen, tanssitaiteilija Pia Lindy, toiminnanjohtaja Raija Ojala, toiminnanjohtaja Sanna Rekola, tanssitaiteilija Merja Snellman ja professori Ari Tenhula. Pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin tanssitaiteen taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski. Projektin johtajana toimii tanssitaidetoimikunnan puheenjohtaja Johanna Laakkonen ja jaoksen sihteerinä tanssitaidetoimikunnan sihteeri taidesihteeri Mari Karikoski. Hanke rahoitetaan tanssitaiteen edistämisen määrärahasta ja hankkeen taloushallinto hoidetaan Tanssin Tiedotuskeskuksen kautta.

Strategiatyössä tarkastellaan useita tanssin osa-alueita kuten tanssin tuotantotoimintaa, aluekeskusten roolia, kansainvälisyyteen ja vientiin liittyviä kysymyksiä, tanssitaiteilijan työtä ja ammattikuvaa, alan tutkimusta sekä tanssin harrastustoimintaa, soveltavaa käyttöä ja tanssin asemaa kouluissa. Strategia valmistellaan tiiviissä yhteistyössä tanssin kentän toimijoiden kanssa. Jaos voi kutsua kuultavakseen asiantuntijoita ja järjestää seminaareja ja tapaamisia eri teemoista.

Strategiatyö käynnistyy tanssin kentän toimijoille suunnatulla avoimella seminaarilla, joka järjestetään Helsingissä 4. kesäkuuta klo 10–16. Lisätietoja seminaarista ja seminaarin ohjelma julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.

Lisätietoja:
taidesihteeri Mari Karikoski, mari.karikoski@minedu.fi, (09) 1607 7064
projektijohtaja Johanna Laakkonen, kjlaakko@gmail.com, 040 7034 937