Esille! - hankesuunnitelma esittävän taiteen aluekeskuksista julkaistiin

Valtion näyttämötaidetoimikunta ehdottaa Suomeen perustettavaksi esittävän taiteen aluekeskuksia vuoden 2009 alusta, ensi vaiheessa pilottina Turkuun, Pohjois-Karjalaan ja Helsinkiin. Viisivuotiseksi kaavaillun hankkeen tavoitteena on lisätä esittävän taiteen alueellista elinvoimaisuutta ja tasa-arvoa sekä monikulttuurisuutta.

Valtion näyttämötaidetoimikunta ehdottaa Suomeen perustettavaksi esittävän taiteen aluekeskuksia vuoden 2009 alusta, ensi vaiheessa pilottina Turkuun, Pohjois-Karjalaan ja Helsinkiin. Viisivuotiseksi kaavaillun hankkeen tavoitteena on lisätä esittävän taiteen alueellista elinvoimaisuutta ja tasa-arvoa sekä monikulttuurisuutta.

Suomalainen esittävä taide on murrosvaiheessa. Ammattiteattereiden ja vapaiden ryhmien lisäksi alalla on paljon muuta ammatillista toimintaa, muun muassa soveltavan teatterin, nykysirkuksen, nukketeatterin ja performanssin aloilla. Alojen nuoruuden vuoksi niiden tuotantorakenteet ovat vielä puutteellisia. Lisäksi esittävän taiteen uusilta aloilta ja soveltavan taiteen alalta valmistuu jatkuvasti ammattilaisia, joiden työllistymiseen alan nykyiset rakenteet eivät pysty vastaamaan.

Pilottialuekeskukset toimisivat sateenvarjo-organisaationa ja vahvistaisivat esittävän taiteen uusia aloja. Pilottihankkeet ovat keskenään hyvin erilaisia, kuten alueetkin. Aluekeskuksilla pyritään lisäämään etenkin tuotannollisen väliportaan osaamista, markkinointiyhteistyötä ja tiedotusta. Myös alueellisten ja eri alueiden välistä yhteistyötä ja verkostoja on tarkoitus kehittää, samoin vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.

Tavoitteena on, että vuoteen 2011 mennessä perustettaisiin yhteensä kuusi esittävän taiteen aluekeskusta.

Näyttämötaidetoimikunta luovutti "Esille! Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankesuunnitelman 2009-13" (pdf-dokumentti) opetusministeriölle 9. huhtikuuta 2008.