Kuvataiteen näyttöapurahat 2008 jaettu

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta on myöntänyt vuoden 2008 kuvataiteen näyttöapurahan 120 hakijalle. Yksittäinen apuraha on määrältään 7 000 euroa, poikkeuksena yksi työryhmä, jolle myönnetty apuraha on 8 000 euroa. Kaikkiaan apurahoina jaettiin 841 000 euroa ja hakemuksia saapui 776.

Apurahoja voidaan myöntää luovaa työtä tekeville kuvataiteen tekijöille ammatinharjoittamisen taloudellisten edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Kuvataiteen tekijöillä tarkoitetaan kaikkia kuvataiteilijoita, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada taidemaalarit, valokuvataiteilijat, kuvanveistäjät, taidegraafikot, taideteollisuuden alaan kuuluvien taideteosten tekijät sekä muilla medioilla kuvataidetta tekevät taiteilijat.

Lista apurahan saajista on luettavissa kohdasta Lehdistötiedotteet (oikealla).

Lisätietoja:
Seppo Kauhanen, kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan sihteeri
puh. (09) 1607 7378, seppo.kauhanen@minedu.fi