Uusi tilastojulkaisu: Taidetoimikunnat myönsivät vuonna 2007 noin 24 miljoonaa euroa tukea taiteelliseen toimintaan

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön uusi julkaisu Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2007 esittelee valtion ja alueellisten taidetoimikuntien vuonna 2007 myöntämää tukea. Tilastojulkaisusta käy ilmi, että viime vuonna kaikkiaan yli 6 000 henkilöä, työryhmää ja yhteisöä haki taiteen keskustoimikunnalta (taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja apurahalautakunnat) apurahoja ja avustuksia. Eniten hakijoita oli kirjallisuuden ja kuvataiteen aloilla. Apurahan sai noin 2 600 henkilöä tai yhteisöä eli 43 % kaikista hakijoista. Kaikkiaan taiteen keskustoimikunta myönsi tukea taiteelliseen toimintaan runsaat 20 miljoonaa euroa. Suurin osa tuesta suuntautui kirjallisuuden alalle, jonka osuus myönnetystä tuesta oli 24 %. Toiseksi suurimman osuuden (19 %) sai kuvataide. Alueellisille taidetoimikunnille osoitettiin vuonna 2007 kaikkiaan noin 4 500 hakemusta ja ne myönsivät 1 148 apurahaa tai valtionavustusta (25 prosentille hakemuksista). Alueellisten taidetoimikuntien tuesta suurin osuus (25 %) suuntautui kuvataiteelle.

Taiteen keskustoimikunnan hakijoista oli alle 35-vuotiaita runsas neljännes ja saajista runsas viidennes. Eniten alle 35-vuotiaita hakijoita oli ryhmässä "muu" (sirkus- ja mediataide sekä taiteenaloittain luokittelemattomat, 46 %) sekä tanssitaiteessa (43 %) ja vähiten kirjallisuuden hakijoissa (10 %). Naisia oli taiteen keskustoimikunnan tuen hakijoista ja saajista noin puolet. Suurimmillaan naispuolisten hakijoiden osuus oli tanssitaiteessa (80 %) ja pienimmillään säveltaiteessa (30 %). Pääkaupunkiseudulla asuvia oli 51 % taiteen keskustoimikunnan hakijoista ja 53 % saajista. Kuvataidetta ja kirjallisuutta lukuun ottamatta kaikilla aloilla oli pääkaupunki-seudulla asuvia hakijoita yli puolet alan hakijamäärästä.

Äidinkieleltään muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten osuus sekä apurahan hakijoiden että saajien joukossa oli kaikkiaan 2 prosenttia. Tämän kieliryhmän osuus oli suurin ryhmässä "muu" (5 % hakijoista) ja taideteollisuudessa (4 %). Taiteen keskustoimikunnan hakijoista oli uusia, ensimmäistä kertaa apurahaa hakevia kaikkiaan 22 prosenttia. Näistä uusista hakijoista runsas neljännes sai apurahan tai avustuksen.

Taiteen keskustoimikunnan myöntämä tukisumma oli noussut edellisvuodesta yhden prosentin. Apurahan hakijoiden määrä oli pysynyt ennallaan ja apurahan saajien määrä kasvanut prosentin. Eri taiteenalojen osuudet apurahojen hakijoista ja saajista olivat pysyneet ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellisten taidetoimikuntien myöntämä tuki oli kokonaisuudessaan 4 miljoonaa euroa ja se oli pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna.

Paula Karhunen: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2007 – Support granted by the Arts Councils 2007. Tilastotiedote – Facts and Figures 1/2008. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISSN 1457-6309. Kaksikielinen (suomi – englanti).

Julkaisu on ladattavissa pdf-tiedostona tästä.

Maksuttomat tilaukset: tkt-kirjasto@minedu.fi
puh. (09) 1607 7066