Opetusministeriö myönsi 43 uutta taiteilijaeläkettä

(OPM-tiedote) Opetusministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 43 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 27 taiteilijalle, joista kaksi on aiemmin saanut osaeläkettä. Uusia osaeläkkeitä myönnettiin 16 taiteilijalle. Eläkettä haki 503 taiteilijaa. 

Eläke myönnetään taiteilijalle tunnustuksena hänen ansiokkaasta toiminnastaan esittävänä ja luovana taiteilijana. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuus ja toimeentulo. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2007 lopussa 1 333 taiteilijalle. 

Täysi taiteilijaeläke on 1 199,24 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkkeestä maksetaan veroa.

Henkilötietolain perusteella taiteilijaeläkkeen saajien nimiä ei julkaista Internetissä ilman erillistä lupaa. Tiedustelut myönnetyistä eläkkeistä: opetusministeriö, osastosihteeri Soili Arminen, puh. (09) 1607 6905.