Työ- ja elinkeinoministeriö: Taiteen tekijöiden työttömyysturva paranee

(TEM-tiedote) Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturva selkeytyy. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on uusinut luovissa ammateissa toimivien työttömyysturvalain soveltamisohjeita. Tämän lisäksi taiteilijoiden ja tieteilijöiden asioihin perehtyneiden työvoimaneuvojien verkosto on aloittanut toimintansa.

- Lainsäädäntö ei tunnista luovan työn luonnetta, vaan tekijä yritetään puristaa joko perinteisen palkansaajan tai yrittäjän muottiin. Nämä määritelmät eivät enää toimi, työministeri Tarja Cronberg toteaa.  Cronberg korostaa, että uusi ohjeistus selkeyttää eroa yrittäjän ja tieteen tai taiteen tekijän välillä.

- Apurahakautta ei enää rinnasteta yrittäjyydeksi. Apurahan päättymisen jälkeen luovan työn tekijä voi päästä heti työttömyysturvan piiriin. Uusi neuvoverkosto taas parantaa huomattavasti tämän tärkeän erikoisryhmän palvelua työvoimatoimistoissa.

- Nykyisessä laissa on kuitenkin puutteita. Tästä syystä työttömyysturvalakia muutetaan vielä tänä vuonna, Cronberg kertoo.

Etukäteisvalvonnasta jälkivalvontaan

Aiemmin taiteilijan- tai tutkijantyössään päätoimisesti työllistyneen työnhakijan on ollut vaikea päästä työttömyysturvajärjestelmän piiriin. Erityisen ongelmallisia ovat olleet tilanteet, joissa taiteilijalla tai tutkijalla ei ole esittää mitään näyttöä omasta työllistymisestään tai siinä tapahtuneista muutoksista.

Uuden ohjeistuksen myötä tieteellisen tai taiteellisen toiminnan lopettamis- ja keskeyttämistilanteissa siirrytään etukäteisvalvonnasta jälkikäteen tapahtuvaan valvontaan. Tällöin päätös työttömyysturvan piiriin kuulumisesta perustetaan jatkossa hakijan omaan ilmoitukseen toiminnan laajuudesta ja sitovuudesta.

Tutkijakoulutettavan työ määritellään uudessa ohjeistuksessa nimikkeestä riippumatta normaaliksi palkkatyöksi, jota arvioidaan samoin perustein kuin muutakin työsuhteessa tehtyä määräaikaista työtä. Tutkijakoulutuksesta työttömäksi joutuva on oikeutettu työttömyysturvaan samoilla ehdoilla ja edellytyksillä kuin muutkin palkkatyön tekijät.

Uusi neuvojaverkosto selkeyttää palvelua

Asiantuntijaverkoston toiminnan tarkoituksena on parantaa taiteilijoiden ja tieteentekijöiden palvelua työvoimatoimistoissa. Verkosto tarjoaa palveluja työnhakijalle, joka itse katsoo kuuluvansa verkoston palvelujen piiriin tai jonka työvoimatoimisto katsoo kuuluvan siihen. Verkoston palvelujen käyttäminen ei edellytä ammatillista koulutusta tai tietyn pituista työhistoriaa taiteen tai tieteen alalta.

Verkostoon kuuluu työvoimaneuvojia Helsingin, Turun, Tampereen, Vaasan, Jyväskylän, Kuopion, Joensuun, Oulun seudun, Rovaniemen ja Päijät-Hämeen työvoimatoimistoista, neljä työvoimaneuvojaa valtakunnallisesta työhallinnon asiakaspalvelupuhelimesta Työttömyysturvan puhelinneuvonnasta sekä Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten työttömyysturva-asiamiehet. Tavoitteena on, että taiteilijoiden ja tieteentekijöiden palvelu keskitetään verkostoon kuuluviin työvoimatoimistoihin. Tämän vuoden alussa aloitettuihin koulutustilaisuuksiin on osallistunut yhteensä noin 60 työhallinnon edustajaa.

Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvan parantamisesta sovittiin Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa. Lisäksi hallitusohjelman mukaan apurahansaajille järjestetään eläke-, sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutusturva vuoden 2009 alusta.