Lastenkulttuurin valtionpalkinto Päivi Setälälle ja Sorin Sirkukselle

Valokuvataiteilija Päivi Setälä (kuvassa vas.) ja Sorin Sirkus (oik.) saivat Taiteen keskustoimikunnan myöntämät vuoden 2010 lastenkulttuurin valtionpalkinnot, 15 000 euroa. Lapsenpäivä-palkinnon, suuruudeltaan 8 400 euroa, saivat Oulun kaupungin Mäntylä-Snellman päiväkoti sekä joensuulainen Teatteri Satama. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi palkinnot perjantaina 19. marraskuuta Helsingissä.

Päivi Setälä (s. 1962) on näkemyksellinen valokuvataiteilija ja on tehnyt lasten omaa tekemistä näkyväksi esimerkillisellä tavalla. Hänen lähtökohtanaan on lapsi itsenäisenä ja luovana toimijana. Päivi Setälä on rikastuttanut lastenkulttuuria kahdella omalla innovaatiollaan. Hän on Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin sekä Vauvojen värikylpy -pajojen "äiti".

Valtakunnallinen ja maailman ainoa lasten ja nuorten valokuvia esittelevä festivaali Vähäx valottaa järjestettiin ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten. Vauvojen värikylpy puolestaan on laajalti Suomessa ja kansainvälisesti levinnyt vauvaperheiden kuvataidepaja, jonka metodin kehittämisestä ja ohjaajakoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta Setälä on vastannut.

Setälän johdolla Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto on ehtinyt lyhyessä ajassa profiloitua voimakkaaksi, luovaksi ja uusia taiteenaloja huomioivaksi toimijaksi. Yhteistyössä ovat mukana - paitsi päiväkodit, koulut ja taidemuseo - myös yliopisto ja sanomalehti.

Alle kouluikäisten kuvakulmat ovat innostaneet Setälää tutkimukseen asti. Väitöskirja aiheesta on valmistumassa. Valokuvataiteilija Päivi Setälä yhdistää esteettisen osaamisen ja tiedollisen kunnianhimon vahvaan taidekasvatukselliseen näkemykseen.

Sorin Sirkus nuorisosirkustoiminnan edelläkävijä

Tamperelainen Sorin Sirkus on 25 toimintavuotensa aikana ollut suomalaisen nuorisosirkustoiminnan merkittävä edelläkävijä. Visionäärisessä pioneerihengessä rakennettu toiminta on vuosien mittaan tavoittanut tuhansia eri-ikäisiä harrastajia. Monet sorilaiset ovat kouluttautuneet sittemmin ammattiin maailman parhaissa sirkuskouluissa ja työskentelevät nyt sirkusalalla Euroopassa ja maailmalla.

Sorin Sirkus on kehittänyt aktiivisesti koko nuorisosirkustoiminnan rakenteita ja sisältöjä. Taiteen perusopetuksen se aloitti ensimmäisten joukossa jo vuonna 1993. Sorissa työskennellään taiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan viidettä vuotta.

Sorin Sirkus ei ole vain sirkuskoulu, vaan pikemminkin laaja-alainen sirkuskeskus. Koulun opiskelijat osallistuvat erilaisiin taideprojekteihin ja ovat mukana organisoimassa alan tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla.

Sirkuksella on myös laaja tilausesitysten ohjelmisto sekä leiritoimintaa, johon osallistuu myös koulun ulkopuolisia harrastajia.

Uusimpana avauksena Sorin Sirkus on aloittanut työskentelyn erilaisten erityisryhmien kanssa, osana valtakunnallista sosiaalisen sirkuksen ESRO-hanketta. Eurooppalaisessa Caravan-projektissa Sorin Sirkus vie suomalaista nuorisosirkusosaamista kansainvälisille areenoille

Lapsenpäivä-palkinto jaetaan yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi.

Oulun kaupungin Mäntylä-Snellman päiväkodissa on vuodesta 2002 vahvistettu Oulun seudun saamelaislasten omaa kulttuurista identiteettiä sekä saamelaisuuteen kasvamista.

Teatteri Satama on sitoutumaton 13-17 -vuotiaille nuorille suunnattu teatteri. Satamasta on muutaman toimintavuotensa aikana tullut merkittävä monikulttuurisuuden edistäjä Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Lisätietoja:
- Lastenkulttuurin valtionpalkinto: taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta), puh. 09 160
- Lapsenpäivä-palkinto: ylitarkastaja Katri Santtila (OKM), puh. 09 160 77487