Kirjastoapuraha 929 kirjailijalle ja kääntäjälle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 662 891 euroa kirjastoapurahoina ja -avustuksina yhteensä 929 kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn, avustuksia myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta 12 000 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 471 kappaletta, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia 1068 kappaletta ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 403 kappaletta.

Apurahoihin ja avustuksiin varatusta määrärahasta 90 prosenttia myönnetään kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille.

Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa; sen nojalla jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja, koska heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ja avustukset myönnetään hakemuksesta ja ne ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe.

Vuoden 2008 apurahat ja avustukset jakautuivat seuraavasti:

apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille 
- kaunokirjallisuus  1 855 400 euroa 
- tietokirjallisuus  180 991 euroa

apurahoina kääntäjille   
- kaunokirjallisuus 393 700 euroa   
- tietokirjallisuus  79 800 euroa

avustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille   
- kaunokirjallisuus  132 000 euroa   
- tietokirjallisuus  3 500 euroa

avustuksina sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella   
- kaunokirjallisuus  17 500 euroa  
- tietokirjallisuus  0 euroa

yhteensä
- kaunokirjallisuus 2 398 600 euroa 
- tietokirjallisuus  264 291 euroa