Varsinais-Suomen taidetoimikunnassa haettavana pääsihteerin virka

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi VARSINAIS-SUOMEN TAIDETOIMIKUNNASSA 1.6.2009 alkavan

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi
VARSINAIS-SUOMEN TAIDETOIMIKUNNASSA
1.6.2009 alkavan

PÄÄSIHTEERIN VIRAN

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus. Hakijoilta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Arvostamme:

-taiteen ja kulttuurin yleistä ja alueellista tuntemusta 
-laajoja verkostoja 
-organisointi- ja yhteistyökykyä sekä hyviä sosiaalisia taitoja  
-kokemusta esimiesasemasta ja projektien vetämisestä  
-taide- ja kulttuuripolitiikan rakenteiden tuntemusta 
-hyvää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, myös muu kielitaito luetaan eduksi.

Virka on sijoitettu Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 2682,55 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: www.vstaide.fi sekä pääsihteeri Maria Merikanto puh. 050 351 3310, maria.merikanto(at)minedu.fi.

Taiteen keskustoimikunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään 13.2.2009 virka-aikana osoitteella

Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Linnankatu 24, 20100 TURKU.
Hakemuksia ei palauteta.