Pohjois-Savon taidetoimikunnassa haettavana suunnittelijan virka

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi Pohjois-Savon taidetoimikunnassa suunnittelijan viran.

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi Pohjois-Savon taidetoimikunnassa suunnittelijan viran.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. asiakaspalvelua, asiakirja-, talous- ja henkilöstöhallintoa sekä projekteissa ja viestinnässä avustamista.

Virka on sijoitettu taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 4 (tehtäväkohtainen palkanosa on 1 859,80 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virkaan ei ole säädetty kelpoisuusvaatimuksia. Hakijoilta odotetaan tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa tarvittavan koulutuksen ohella työkokemuksen kautta saavutettua osaamista. Tehtävien hoitamista edesauttaa myös taide- ja kulttuurihallinnon tuntemus. Hakijoilta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Katso lisää: www.pohjoissavontaidetoimikunta.fi
Tiedustelut: ma. pääsihteeri Anna Vilkuna, puh. 045 128 3245, anna.vilkuna@minedu.fi

Hakemukset nimikirjanotteineen/todistusjäljennöksineen 2.6.2008 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Pohjois-Savon taidetoimikunta, Vuorikatu 34 A, 70100 Kuopio