Pohjanmaan taidetoimikunnalta lisähaku lasten ja nuortenkulttuurin hankkeisiin

Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan toimipiste järjestää lisähaun lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin. Avustus myönnetään yhteisöille lasten- ja nuortenkulttuurin alaan kuuluvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin.

Lisähaku (jaossa 10.000 euroa) koskee hankkeita, joissa lapset ja nuoret ovat itse aktiivisina taidetoimijoina sekä lasten ja nuorten kansainvälisen yhteistyön hankkeita. Hankkeiden toivotaan edistävän taiteen ja taidekasvatuksen keinoin lasten taide-elämysten kokemista arjessa sekä vahvistamaan taiteen yhteisöllistä merkitystä lasten kasvuympäristössä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätietoja:
ma. erityisasiantuntija
Antti Huntus
p. 0295 330 810