Valtion taideteostoimikunnan jäsenmäärää supistetaan

Jatkossa valtion taideteostoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Myös varajäsenjärjestelmästä luovutaan. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen torstaina.

Asetus tulee voimaan 1.11.2010 lukien, ja sitä sovelletaan asetettaessa valtion taideteostoimikuntaa vuosille 2011-2013.

Toimikunnan tehtävänä on hankkia ja sijoittaa taideteoksia valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin sekä yliopistoihin. Toimikunnan tehtävä on myös hoitaa valtion taidekokoelmaa, jossa on nykyisin lähes 13 000 teosta. Valtion taideteostoimikunta siirretään ensi vuoden alusta Taiteen keskustoimikunnasta Valtion taidemuseon yhteyteen.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck, puh. 09 160 77444

Lähde: OKM