Muotoilun ja rakennustaiteen valtionpalkinnot 2010

Vuoden 2010 muotoilun valtionpalkinnon saivat suunnittelijakaksikko Aamu Song ja Johan Olin. Rakennustaiteen valtionpalkinnon sai kaupunginarkkitehti Lars Hagman. Suuruudeltaan 15 000 euron arvoiset palkinnot jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin keskiviikkona Helsingissä.

Eri taiteen alojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

Valtion muotoilutoimikunnan palkintoperustelut:

Muotoilun valtionpalkinnon 2010 saa Com-pa-ny eli suunnittelijoiden Aamu Song (s. 1974) ja Johan Olin (s. 1974) kahden hengen muotoilutiimi. Com-pa-ny on toiminut vuodesta 2000 laaja-alaisesti muotoilun ja taiteen kentällä suunnitellen tuoreella näkemyksellä, hauskasti ja leikkisästi vaatteita, kenkiä ja erilaisia käyttöesineitä, mutta myös tiloja, katukalusteita ja sisustuksia.

Com-pa-ny tuottaa omaa mallistoa nimeltä 'Suomen salat'. Projektin tuotteet ja grafiikat ovat syntyneet yhteistyönä Songin ja Olinin eri puolilta Suomea löytämien perinnetuotteiden valmistajien kanssa. Com-pa-nyn lähestymistapana on luoda uusia, oivaltavia design-tuotteita nojaten kunkin perinnetuotevalmistajan ominaislaatuiseen osaamiseen ja tuotteiden henkeen. Tuotteet palaavat tekniikan ja materiaalin välityksellä perinteeseen auttaen säilyttämään katoavaa käsityötaitoa. Samalla ne onnistuvat yllättämään ja kutsuvat näkemään uudella tavalla. Songin ja Olinin suunnittelemat käyttöesineet pyrkivät tekemään elämästä paitsi helpompaa myös hauskempaa ja onnellisempaa.

'Suomen salat' -projektille myönnettiin Suomalaisen työn liiton Avainlippu-diplomi vuonna 2007. Sen jälkeen kokoelmaa on tehty tunnetuksi lukuisten näyttelyiden kautta eri puolilla maailmaa. Vuonna 2008 se sai kunniamaininnan Milanon huonekalumessuilla ja 2009 kokoelmalle myönnettiin Worldchanging Attention Grant.

Suunnittelemissaan tuotteissa Song ja Olin ovat tavoittaneet osan suomalaisen esinekulttuurin syvintä olemusta. He ovat kyenneet funktionaalisen ja kauniin muotoilunäkökulmansa kautta kehittämään perinnetuoteyritysten tuoteperheitä tuoden yritysten osaamisen ytimen esiin ja kiteyttäen sen uusiksi universaaleiksi tuotteiksi ja tuotteita tukeviksi graafisiksi ympäristöiksi. Toimintansa kautta Com-pa-ny on onnistunut saattamaan arvokkaita osia suomalaisen käsityön ja pientuotevalmistuksen kulttuuriperimästä uudelle vuosituhannelle.

Valtion rakennustaidetoimikunnan palkintoperustelut:

Arkkitehti, tekniikan tohtori Lars Hagman (s. 1946) on pitkällä virkamiesurallaan luonut poikkeuksellisen hyvät edellytykset korkeatasoiselle suomalaiselle arkkitehtuurille ja arkkitehtuurin tekijöille. Hallinnolliset tehtävät jäävät turhan helposti arkkitehtuurin kentässä vähälle huomiolle, pitkäjänteinen työ hyvän arkkitehtuurin edistämiseksi viranhoidollisin keinoin on erittäin merkityksellistä korkeatasoisen arkkitehtuurin vaalimista. Lars Hagman on Espoon kaupungin kaupunginarkkitehtina tinkimättömällä ja näkemyksellisellä toiminnallaan osoittanut tämän tosiasian.

Kaupunginarkkitehti Lars Hagman on vuodesta 1998 johtanut Espoon kaupungin talonsuunnitteluyksikköä, joka on Espoon kaupungin toimitilojen rakennuttajana määrätietoisesti panostanut laadukkaan arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön toteutumiseen. Monet viime vuosina Espoossa toteutetuista julkisista rakennushankkeista ovat arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoisia ja kaupunkikuvallisesti merkityksellisiä rakennuksia ympäristössään.

Talonsuunnitteluyksikkö on Lars Hagmanin johdolla esimerkillisellä tavalla hyödyntänyt arkkitehtuurikilpailuja kaupungin rakennushankkeiden suunnittelijavalinnoissa, yksikkö onkin ollut viime vuosina maan johtavia arkkitehtuurikilpailujen järjestäjiä. Pätevien ja innovatiivisten arkkitehtien saamiseksi hankkeiden suunnittelijoiksi on pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinnoissa painotettu laadun osuutta ja korostettu kokemuksen lisäksi kilpailumenestystä sekä innovatiivista otetta.

Espoon talonsuunnitteluyksikkö on Lars Hagmanin johdolla järjestänyt 11 arkkitehtikilpailua vuodesta 2000 alkaen. Monipuolisesti erilaisia kilpailumuotoja (yleinen kilpailu, kutsukilpailu, suppea kutsukilpailu, kaksivaiheinen kansainvälinen kilpailu) soveltamalla on määrätietoisesti pyritty löytämään arkkitehtonisesti parhaat ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen. Arkkitehtuurikilpailujen järjestämisen lisäksi Lars Hagman on osallistunut palkintolautakunnan jäsenenä ja asiantuntijana moniin Espoon kaupungin muiden yksiköiden järjestämiin arkkitehtikilpailuihin.

Kaupunginarkkitehdin roolissaan Lars Hagman on toiminut rakennusvalvonnan kaupunkikuvatoimikunnan jäsenenä vuodesta 1998. Hagman on vankalla arkkitehtuuriosaamisellaan tuonut kaupunkikuvatoimikunnan työskentelyyn vaadittua kokemusta, näkemystä ja johdonmukaisuutta.

Kaupunginarkkitehti Lars Hagman on pitkällä urallaan toiminut erittäin päämäärätietoisesti arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan laadun parantamiseksi. Suunnittelijavalintojen ja suunnittelijoiden työskentelyedellytysten parantaminen on ensiarvoisen tärkeää työtä. Lars Hagmanin työ on huomattavalla tavalla edistänyt laadukkaan arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön syntymistä.