Visuaalisten alojen kehittämiseksi valmistellaan ohjelmaa

Opetusministeriö valmistelee taidepoliittista ohjelmaa kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja eräiden muotoilun alojen kehittämiseksi. Muotoilussa painopiste on taidekäsityössä ja sarjakuvassa. 

Ohjelman valmistelemiseksi on asetettu työryhmä, johon ministeriö on kutsunut puheenjohtajaksi museonjohtaja Markku Valkosen. Jäseninä ovat valtion muotoilutoimikunnan puheenjohtaja, keraamikko Antonio Altarriba, kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, mediataiteilija Marikki Hakola, toimittaja Heikki Jokinen, tutkija Sari Karttunen, taidemaalari Juha Okko, kuvataiteilija, professori Tarja Pitkänen-Walter, galleristi Katarina Siltavuori, valokuvataiteilija Kari Soinio ja Pohjois-Savon taidetoimikunnan puheenjohtaja, FM Anna Vilkuna.

Työryhmän sihteerinä toimii taidesihteeri Ansa Aarnio Taiteen keskustoimikunnasta.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2009.