Suunnittelijan virka haettavana Oulun läänin taidetoimikunnassa

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi Oulun läänin taidetoimikunnassa suunnittelijan viran. Oulun läänin taidetoimikunta on opetusministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntijaelin ja valtion viranomainen, jonka tehtävänä on yhdessä valtion taidetoimikuntien kanssa tukea taidetta mm. jakamalla apurahoja ja avustuksia.

Virka on sijoitettu Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 5 (tehtäväkohtainen palkanosa 2039,41 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virkaan ei ole säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat soveltuva ajantasainen alan koulutus, hyvät IT-valmiudet sekä työkokemus hanketehtävistä. Taide- ja kulttuurihallinnon tuntemus katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Etsimme oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä henkilöä, joka ottaa vastuun omasta työstään ja osaa opastaa myös muita. Työ edellyttää tarkkuutta ja järjestelykykyä ja kykyä hahmottaa toiminnan kokonaisuuksia.

Taiteen keskustoimikunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Oulun läänin taidetoimikuntaan osoitteeseen Veteraanikatu 9 A, 90100 Oulu viimeistään maanantaina 2. helmikuuta 2009 klo 16.15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ulla Lassila, puh. 040 7712290, ulla.lassila(at)minedu.fi.