Apurahojen haku yksinkertaistuu ja hakuajat selkeytyvät

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien apurahojen hakumenettely muuttuu tämän vuoden syksystä lähtien. Apurahanimikkeiden lukumäärä vähenee, mutta jaettava summa pysyy ennallaan. Eri tarkoituksiin ennakolta sidottujen nimikkeiden sijasta toimikunnat jakavat määrärahansa eri käyttötarkoituksiin oman harkintansa mukaan.

Syksystä alkaen taiteilijat ja heidän muodostamansa työryhmät hakevat kohdeapurahoja ja yhteisöt toiminta- tai erityisavustusta. Vuosi- eli taiteilija-apurahojen hakuaika pysyy ennallaan (maaliskuu).

Myös hakuajat yhdenmukaistuvat. Kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille vuoden 2009 kohteisiin ovat haettavissa syyskuun loppuun mennessä ja toiminta- ja erityisavustukset yhteisöille vuoden 2009 toimintaan lokakuun loppuun mennessä.

Uudesta käytännöstä poiketen Taiteen keskustoimikunta jakaa entiseen tapaan matka-avustuksia ulkomaanmatkoihin sekä residenssiavustuksia. Uudistus ei koske taiteilijoiden vuosiapurahoja, näytelmäkirjallisuuden kantaesitystukea eikä elokuvataiteen laatutukea. Myös kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, säveltaiteen kirjastoapurahat, kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapurahat sekä kuvataiteen näyttöapurahat jäävät tämän rakenteellisen uudistuksen ulkopuolelle. Näiden hakuajat ja -lomakkeet säilyvät ennallaan.

Uudet toimikuntakohtaiset hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan elokuun aikana Taiteen keskustoimikunnan verkkosivuilla.