Uudenmaan taidetoimikunnan vuoden 2010 Taidepalkinto Ryhmäteatterille

Uudenmaan taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2010 Taidepalkinnon Ryhmäteatterille. Taidepalkinto annetaan huomionosoituksena ajankohtaisesta ja merkittävästä taiteellisesta toiminnasta Uudenmaan taidetoimikunnan alueella. Taidepalkinto on suuruudeltaan 6000 euroa.

Uudenmaan taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2010 Taidepalkinnon Ryhmäteatterille. Taidepalkinto annetaan huomionosoituksena ajankohtaisesta ja merkittävästä taiteellisesta toiminnasta Uudenmaan taidetoimikunnan alueella. Taidepalkinto on suuruudeltaan 6000 euroa.

Toimikunta perustelee valintaansa seuraavasti: "Ihmisen pienuus isossa EU:ssa sekä ihmisten liikkuvuus uuden Euroopan sisällä herättää Ryhmäteatterin esityksen "Euroopan taivaan alla" kautta paljon ajatuksia inhimillisyydestä, sen puutteesta - kuten myös työstä, työn puutteesta ja ihmisen yritteliäisyydestä. Siis toivosta ja toivottomuudesta."

Esityksen erinomaisina keinoina nähtiin vahva satiiri, tyylien kasassa pysyvä sekamelskainen kollaasi ja videon oivaltava käyttö