Haettavana osastosihteerin virka

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi Uudenmaan taidetoimikunnassa osastosihteerin viran

Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi
Uudenmaan taidetoimikunnassa 

OSASTOSIHTEERIN VIRAN


Osastosihteerin työhön kuuluu mm. apurahahakemusten käsittelyjärjestelmän käyttöä, taloushallinnon tehtäviä, määrärahaseurantaa, asiakirjahallintoa, arkistointia, asiakaspalvelua ja toimistotehtäviä. Virka täytetään 1.10.2008 alkaen.

Virka on sijoitettu Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 4 (tehtäväkohtainen palkanosa on 1 902,58 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virkaan ei ole säädetty kelpoisuusvaatimuksia. Soveltuva koulutus on mielellään esimerkiksi merkonomi/tradenomi tai vastaava. Hakijoilta odotetaan tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa tarvittavaa koulutusta, työkokemusta, hyviä atk-valmiuksia sekä järjestelmällisyyttä. Taidetoimikunnassa ovat käytössä Rondo-, Travel - ja Raindance-ohjelmat. Hakijalta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa sekä toivotaan lisäksi saksan kielen taitoa. Tehtävien hoitamista edesauttaa myös taide- ja kulttuurihallinnon tuntemus.

Tietoa organisaatiosta on myös osoitteessa www.taiteenkeskustoimikunta.fi/uudenmaantaide

Lisätietoja antaa: suunnittelija Helena Laahanen, puh. 071 873 2616 tai 040 839 4238.

Uudenmaan taidetoimikunnalle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen ja todistusjäljennöksineen tulee toimittaa viimeistään 29.8.2008 virka-aikana osoitteella Uudenmaan taidetoimikunta, PL 110, 00521 Helsinki.
Kuoreen merkintä "osastosihteeri". Hakemuksia ei palauteta. 

Helsingissä 6. elokuuta 2008.

Taiteen keskustoimikunta/Uudenmaan taidetoimikunta