Taiteen edistämiskeskus hakee kehittämispäällikköä

Kehittämispäällikkö vastaa Taiteen edistämiskeskuksen kehittämisen vastuualueen johtamisesta. Hän työskentelee johtajan suorassa alaisuudessa ja on johtoryhmän jäsen. Kehittämispäällikkö toimii vastuualueensa esimiehenä ja vastuualueensa asioiden esittelijänä. Kehittämispäällikkö toimii viraston toiminnan kehittämisen, hanketoiminnan ja arvioinnin asiantuntijana.

Kehittämispäällikkö vastaa viraston:

  • toiminnan ja tulosten vaikuttavuuden arvioinnista
  • taiteen kehittämistehtävien ja -hankkeiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta, valvonnasta ja ohjeistuksesta
  • tiedontuotannosta
  • toiminnan ja hankkeiden arviointityöstä
  • vastuualueen hallinnosta ja taloudesta.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen (727/2012) mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tärkeitä taitoja ovat hyvä projektijohtamisen hallinta sekä kokemus toiminnan arvioinnin ja kehittämistoiminnan johtamisesta. Taidehallintojärjestelmän hyvä tuntemus, kokemus taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtävistä ja työkokemus valtion hallinnon tehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi toivotaan kokemusta tulosohjaus-, budjetointi- ja raportointiprosesseista.

Odotamme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista kehittämisotetta ja organisointikykyä sekä sujuvaa esiintymistaitoa.

Lisätietoja ja hakemukset www.valtiolle.fi
Työavain 600-109-13

Hakuaika päättyy 24.05.2013  kello 16:15.