Luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä parannetaan

Luovan taiteellisen työn ja toiminnan edellytyksiä tuetaan erityistoimin seuraavalla hallituskaudella. Näin voi päätellä opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreesta tulevaisuuskatsauksesta, joka on tehty vaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen pohjaksi.

Työmarkkinat, työlainsäädäntö ja muut järjestelyt tunnistavat ja tukevat puutteellisesti luovan taiteellisen työn toimintatapoja, todetaan katsauksessa. Puutteita on myös taiteen ja kulttuurin tuki- ja rahoitusjärjestelmissa, jotka eivät tunnista riittävästi uusia taiteen muotoja ja tuottamisen tapoja.

Taiteen ja kulttuurin tukimuotoja tulisikin katsauksen mukaan uudistaa. Joustavammalla, kannustavammalla sekä myös uudet taiteen ja kulttuurin alat huomioivalla tukijärjestelmällä halutaan kehittää toiminnan laatua ja tehokkuutta. Valtion taiteilija-apurahojen ja valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrään on luvassa lisäystä. Taide- ja taiteilijapolitiikan vahvistamiseksi kehitetään valtakunnallista ja alueellista taide- ja kulttuurihallintoa.

Kulttuurialan kansainvälistä toimintaa ja vuorovaikutusta edistetään kehittämällä joustavia kansainvälisen liikkuvuuden ja kulttuurivaihdon tukimuotoja, vahvistamalla taiteilijaresidenssitoimintaa sekä EU:n Kulttuuriohjelman kansallista vastinrahaa. Ulkomaalaistaustaisten osaajien ja yhteistyökumppaneiden asettautumiseen Suomen kulttuuri- ja taide-elämään on myös luvassa tukea.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 2010–2014 -toimintaohjelma toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveys-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriön kanssa. Tulossa on myös lastenkulttuuripoliittinen ohjelma.

Lue lisää tulevaisuuskatsauksesta.